Inntransport av kalver til Øyer

Geno ønsker å få kalvene inn til testingsstasjonen på Øyer før de er fire måneder gamle.

Inntransporten foregår for det meste med egne kalvebiler, men for å oppfylle forskriftene for lange dyretransporter (over 8 timer) har Geno inngått et samarbeid med et dyretransportselskap i Nord-Norge som tar seg av inntransporten fra de nordligste delene av landet.

Tilførselstransporter inn til hovedveien utføres av lokale dyretransporter eller av leverandøren selv mot et vederlag.