Innsamling av DNA

Det samles inn DNA av avlsemnene så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det er oppdretteren selv som tar ut en vevsprøve fra øret med en spesiallaget merketang.

Det er viktig at DNA-prøven blir tatt kortest mulig tid etter at kalven er født. Grunnen til dette er at prosessen fra prøven mottas til den endelige vurderingen tas, er tidkrevende. Prøven skal gjennom ulike genetiske tester. Deretter blir det tatt en endelig avgjørelse om kjøp eller avslag.

Genetiske tester:

  1. Få informasjon om kalven er homozygot horna (HH), homozygot kolla (KK) eller heterozygot kolla (HK). Homozygot kolla er spesielt positivt.
  2. Avdekke et eventuelt feil farskap.
  3. Få informasjon om kalven er bærer av rekesmakgenet. Kalver som er fri for rekegenet kan bli foretrukket fremfor kalver som er bærere dersom de ellers er likeverdige.
  4. Informasjon om kaseinvarianter (teller ikke med i kjøpsvurderingen per i dag).
  5. Genotyping og beregning av genomiske avlsverdier (GS-avlsverdier). Disse har stor betydning i seleksjonsprosessen.