Krav til seminokseemnet

Lesetid: ca 9 min

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser.

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 oksekalver per år. 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
 

Oksenr.                

Krav til kalvens avlsverdi
12041 Nesse 19
12043 Kvernmoen 20
12048 Aune 24
12053 Skeie 22
12056 Refstie-PP 16
12057 Stokke 21
12058 Voldmo 20
12059 Eilert 17
12061 Hojen 25
12062 Brumunddal-PP 26
12063 Ballangen 21
12064 Jo-Onstad-P 28
12065 Selbu 23
12066 Heimstad 21
12071 Ydse 25
12072 Kaldhagen-P 25
12073 Alme 30
12075 Angedalen-P 23
12078 Lysevoll 23
12081 Sognnes 21
12082 Lilleeggen-P 30
12084 Sele 24
12085 Barup-PP 20
12086 Nesset-P 24
12088 Grande-P 25
12091 Nordanger-P 14
12093 Oaland-PP 24
12096 Romundstad 20
12104 Kverneggen-P 23
12105 Stoylen-P 16
12111 Sognmoen 6
24023 VR Hohde 6
24024 VR Bourne 6
24026 VR Trond 6
24030 VR Bebob 6
24031 VR Fanof P 6
24039 VR Ture 6
24041 VR Wiking 6
24042 VR Heroo P 6
24043 VR Usva 6
24044 VR Azer 6
24045 VR Hubbe 6
24046 VR Uncca 6
24047 VR Heeman 6

 

I tillegg ønsker vi å genotype alle fødte kalver etter innlegg av NRF-embryo, samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

For importerte okser av Viking Rød kjøpes det kun inn avkom etter fedre som har vært markedsført i oksekatalogen på papir.

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange seminokseemner etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen, 11078 Gopollen, 11817 Hustad, 11819 Onstad, 11845 Horneman, 11851 Ranheim, 11855 Skarphol, 11878 Kvam, 11881 Pollestad, 11885 Sandvollan, 11892 Nedrebo, 11898 Engan, 11914 Herikstad, 11915 Wollvik og 11949 Ihle som morfar, listes det kun ut kalver med disse fedrene: 12041 Nesse, 12043 Kvernmo, 12056 Refstie PP, 12059 Eilert, 12062 Brumunddal-PP, 12085 Barup-PP, 12091 Nordanger-P, 12093 Oaland-PP, 12105 Stoylen-P og 12111 Sognmoen. 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

Viktig for kalv født etter embryoinnlegg og første kalv etter tidligere embryo-donorer

Geno ønsker å genotype alle kalver født etter innsett av NRF embryo (produsert av Geno), samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

Dersom disse kalvene ikke dukker opp på lista over seminokseemner eller egg/embryodonor-emner i Kukontrollen før kalving, eller man ikke mottar utstyr for genotyping innen ca 1 uke etter at kalven er meldt inn i Kukontrollen, så vennligst gi beskjed på e-post til marte.holtsmark@geno.no. Det er viktig å få beskjed om dette innen kalven er 21 dager gammel da det kan bli vanskelig å liste ut kalven etter dette.