Krav til seminokseemnet

Lesetid: ca 9 min

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser.

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 oksekalver per år. 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
 

Oksenr.                

Krav til kalvens avlsverdi
11978 Gomo 24
11979 Ommelstad 15
11988 Forberg 20
11991 Opsvik 22
11992 Riste 21
11993 Melhus 18
11996 Slettebo 25
11997 Trannmel 23
11998 Steindal 24
11999 Silde 17
12001 Hansen 9
12002 Snuggerud 20
12003 Barhals 18
12004 Aaland 17
12006 Halbostad 20
12009 Maurstad 21
12011 Elnes 18
12012 Tveit 6
12015 Vestbygda 27
12017 Kvelprud 20
12021 Lone 23
12022 Todnem 23
12024 Trondstu 25
12025 Vestby 15
12027 Storflor 31
12028 Kjosavik 23
12032 Thorland 8
12034 Falkmo 24
12035 Sugaren 25
12036 Era 18
12037 Eiane 21
12041 Nesse 21
12043 Kvernmoen 21
12044 Tjelmeland 22
12046 Ihlingen 25
12047 Brautmarka 16
12049 Torland 17
12057 Stokke 23
12058 Voldmo 24
12059 Eilert 18
12062 Brumunddal PP 23
24007 VR Vilano 6
24021 VR Hashtag 6
24023 VR Hohde 6
24024 VR Bourne 6
24025 VR Elektro 6
24026 VR Trond 6
24027 VR Volvo P 6
24030 VR Bebob 6
24031 VR Fanof P 6
24039 VR Ture 6
24042 Heroo P 6
24043 VR Usva 6
24044 VR Azer 6
24045 VR Hubbe 6
24046 VR Uncca 6

I tillegg ønsker vi å genotype alle fødte kalver etter innlegg av NRF-embryo, samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

For importerte okser av Viking Rød kjøpes det kun inn avkom etter fedre som har vært markedsført i oksekatalogen på papir.

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange seminokseemner etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen, 11078 Gopollen, 11817 Hustad, 11819 Onstad, 11845 Horneman, 11851 Ranheim og 11855 Skarphol som morfar, listes det kun ut kalver hvor 12001 Hansen, 12003 Barhals, 12011 Elnes, 12012 Tveit, 12018 Gjeilo, 12021 Lone, 12032 Thorland, 12047 Brautmarka, 12056 Refstie PP, 12059 Eilert og 12063 Ballangen som far. 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.