Krav til seminokseemnet

Lesetid: ca 8 min

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser.

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 oksekalver per år. 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
 

Oksenr.                

Krav til kalvens avlsverdi
12126 Lundestad-P 21
12134 Bevrevoll 23
12136 Hauen-PP 30
12147 Skjelja 25
12152 Skattebu 23
12156 Strangstad-P 27
12159 Rye-P 21
12161 Idsal-P 23
12164 Ganes 20
12165 Kleiva-P-ET 23
12166 Gommerud-P-ET 18
12168 Nevland-P 25
12169 Tonnomhaug-P 16
12171 Ersnes 10
12172 Dynjo 25
12173 Hebnes 28
12174 Langgard-P 29
12175 Torske 21
12179 Brennmaal 25
12181 Fjellvang 22
12188 NR Skjefstad-PP 24
12189 NR Staveshaug-P 23
12193 NR Unnset-P 28
12194 NR Haakensmoen 23
12195 NR Draugsvoll-P 27
12197 NR Haflingerhoff 30
12201 NR Tornes-PP 26
12203 NR Fallmyr-PP 24
12204 NR Osterhus 25
12218 NR Grimeland 32
24052 VR Hessu P 10
24053 VR Facit P 10
24054 VR Error 10
24055 VR Bale 10
24058 VR Vipes 10
24059 VR Vilho P 10
24060 VR Venus 10
24063 VR Vesty 10
24064 VR Henok 10

 

I tillegg ønsker vi å genotype alle fødte kalver etter innlegg av NRF-embryo, samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

Vi kjøper ikke inn kalv etter 12177 Bomo-P på grunn av høy frekvens av kasting.

For importerte okser av Viking Rød kjøpes det kun inn avkom etter fedre som har vært markedsført i oksekatalogen på papir.

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange seminokseemner etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. 

Kalv med 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen, 11078 Gopollen, 11817 Hustad, 11819 Onstad, 11845 Horneman, 11851 Ranheim, 11855 Skarphol, 11878 Kvam, 11881 Pollestad, 11885 Sandvollan, 11892 Nedrebo, 11898 Engan, 11914 Herikstad, 11915 Wollvik og 11949 Ihle som morfar, listes kun når far er 12185 Nybakken-P.

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

Viktig for kalv født etter embryoinnlegg og første kalv etter tidligere embryo-donorer

Geno ønsker å genotype alle kalver født etter innsett av NRF embryo (produsert av Geno), samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

Dersom disse kalvene ikke dukker opp på lista over seminokseemner eller egg/embryodonor-emner i Kukontrollen før kalving, eller man ikke mottar utstyr for genotyping innen ca 1 uke etter at kalven er meldt inn i Kukontrollen, så vennligst gi beskjed på e-post til . Det er viktig å få beskjed om dette innen kalven er 21 dager gammel da det kan bli vanskelig å liste ut kalven etter dette.