Desember er ventetid, dessverre også for månedens Genopodden. Men vi lover, den kommer før julenissen! Hør tidligere episoder.

Det er endret bestillingsfrist for sædruta som går til sør og nord-Norge første uka i januar. Fristen for disse er til og med 18. desember. Se ruteplan med markering av berørte ruter her.

Telemarksfe

 • Hornet
  Far: 07150 Ring Moen
  Morfar: 00000
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07175 Jan
  Morfar: 00000 42599
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42635 Adonis
  Morfar: 00000 7210 Tyr
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 00298
  Morfar: 00000 42589
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 1233 Bernt
  Morfar: 00000 42002 Skarpnord
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42605 Arne
  Morfar: 00000 42011 Snarteland
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42604
  Morfar: 42006 Bober
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42600 Oddemann
  Morfar: 42571 Sinus
 • Hornet
  Far: 42016 Olasønn
  Morfar: 42007 Oskar
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42586
  Morfar: 42542 Blunk
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42002 Skarpnord
  Morfar: 42008 Gra Stut Fra Hovde
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07205 Grødem
  Morfar: 42527 Nord
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42569 Olagutt
  Morfar: 42558
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42011 Snarteland
  Morfar: 42008 Gra Stut
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07143 Dyrleik
  Morfar: 00000
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42554 Vaa-Gut
  Morfar: 42546 Hallingdølen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42008 Grastut
  Morfar: 07206 Morgengrom
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 42007 Oscar
  Morfar: 42535 Televimsen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07154 Øyar
  Morfar: 07197 Grom Træe
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07142 Bygland
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07200 Gullbrand
  Morfar: 07162 Frodig*
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07175 Jan
  Morfar: 07146 Bølen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07182 Dydar
  Morfar: 07157 Flink Roan
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07197 Grom Træe
  Morfar: 07161 Særs
 • Hornet
  Far: 07170 Helgar
  Morfar: 07183 Nigard
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07149 Donn Moen
  Morfar: 07144 Balder
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07159 Vehus
  Morfar: 07157 Flink Roan
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07147 Skaffaren
  Morfar: 07161 Særs
 • Hornet
  Far: 07141 Skorve
  Morfar: 07139 Berglien
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07139 Berglien
  Morfar: 07161 Særs
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07145 Storken
  Morfar: 07149 Donn Moen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07139 Berglien
  Morfar: 07159 Vehus
 • Hornet
  Far: 07194 Lisskalle
  Morfar: 07157 Flink Roan
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07150 Ring Moen
  Morfar: 07139 Berglien
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07179 Hjartdølen
  Morfar: 07160 Hjart
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07174 Vaamann
  Morfar: 07162 Frodig*
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07172 Liarugg
  Morfar: 07139 Berglien
 • Hornet
  Far: 07141 Skorve
  Morfar: 07139 Berglien
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07159 Vehus
  Morfar: 07153 Rosmann
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07149 Donn Moen
  Morfar: 07146 Bølen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07156 Foldar Roan
  Morfar: 07144 Balder
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07139 Berglien
  Morfar: 07153 Rosmann
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06908 Bås
  Morfar: 07144 Balder
 • Hornet
  Far: 07155 Tårin
  Morfar: 07144 Balder
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07155 Tårin
  Morfar: 07143 Dyrleik
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07141 Skorve
  Morfar: 07153 Rosmann
 • Hornet
  Far: 07146 Bølen
  Morfar: 07141 Skorve
 • Hornet
  Far: 07146 Bølen
  Morfar: 07141 Skorve
 • Hornet
  Far: 07144 Balder
  Morfar: 07142 Bygland
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07143 Dyrleik
  Morfar: 07115 Ringar
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07143 Dyrleik
  Morfar: 07142 Bygland
 • Hornet
  Far: 07143 Dyrleik
  Morfar: 07142 Bygland
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 07141 Skorve
  Morfar: 07139 Berglien
 • Hornet
  Far: 06908 Bås
  Morfar: 63 Trygg
  Vanlig sæd