Pris for beste NRF-Elitekvige

Lesetid: ca 1 min

Genos pris for beste elitekvige blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF-elitekviga, som er brukt i embryoproduksjon foregående kalenderår.

Med brukt i embryoproduksjon menes første gang kviga har produsert godkjent embryo for frysing. Kviga kan være etter semin og embryo.

Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Dersom flere kviger ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Vedtak om tildeling av pris for beste NRF-elitekvige blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Tildeling av pris for beste NRF-elitekvige vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Pris for beste NRF-elitekvige kan deles ut kun en gang per kvige. Prisen overrekkes på Geno sitt årsmøte.

Prisen for beste NRF-elitekvige er 10 000 kr og diplom.

År Kvige Oppdretter Sted
2023 80599 Fjelldokka-PP HR Samdrift DA 3550 Gol
2022 80439 Dorina-P Ingunn og Krister Wehn 7212 Korsvegen
2021 80286 Caisa Iver Tyldum 7877 Høylandet
2020 80165 Bergit-P Jan Tore Berget  6433 Hustad
2019 80114 Anemone Horvereid Samdrift DA 7970 Kolvereid