Eksportpris

Lesetid: ca 4 min

Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig av sædtype, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret.

Prisen tildeles uavhengig av om oksen er etter semin eller embryo.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen inkludert Norden. Tildeling av eksportpris vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette.

Prisen er på kr 10.000 samt en bjelle og deles fortrinnsvis ut på Geno sitt årsmøte.

År  Okse Oppdretter Sted
2023 12222 Skoien Line Borgerud Skøien og Ole Hjerpaasen 1550 Hølen
2022 11690 Roen Lars Inge Røen 6657 Rindal
2021 11876 Alm Margunn Nummedal og Harald Børstad 2822 Bybrua
2020 12027 Storflor Odd Magne og Karoline Storflor 7520 Hegra
2019 11876 Alm Margunn Nummedal og Harald Børstad 2822 Bybrua
2018 11147 Enger Bjørn Olav Enger 2850 Lena
2017 11078 Gopollen Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen 2634 Fåvang
2016 11078 Gopollen Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen 2634 Fåvang
2016 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2015 11039 Skjelvan Erlend Lynum 7670 Inderøy
2014 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2013 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2011-2012 Ingen pris tildelt     
2010 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2009 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2008 10177 Braut Torbjørg og Ommun Braut 4341 Bryne
2007 10032 Haugset Møyfrid og Alf Foldal 6218 Hellesylt
2006 5848 Øygarden Einar H. Øygarden 6873 Marifjøra