Avlsdiplom

Avlsdiplom tildeles oppdrettere av NRF-oksene som blir brukt som eliteokser og NRF-embryokviger som har produsert godkjent embryo for frysing.

Diplom tildeles uavhengig av om dyret er etter semin eller embryo.

Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og kvige og deles ut etter at oksen er vedtatt brukt som eliteokse og kvigene har produsert godkjent embryo for frysing.

Overrekkelse skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.