100-tonner

Tildeling av diplom til 100-tonnere gjøres på grunnlag av at kua har passert en produksjon på 100 tonn basert på energikorrigert melk (EKM) i årsoppgjøret i Kukontrollen.

Kua skal være av rasen NRF. I tillegg til diplom får oppdretter fem doser valgfri ordinær NRF-sæd. 

Prisen deles ut lokalt i produsentlaget.