Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

NRF kjøttpris

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. Prisen tildeles uavhengig om dyret er etter semin eller embryo. 

Vedtak om tildeling av kjøttpris blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år). Tildeling av kjøttpris vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette.

Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samlet avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samlet avlsverdi, skilles det på desimaler i kjøttindeks.

Prisen tildeles én gang per okse og skal som hovedregel deles ut på Geno sitt årsmøte.