Valg av årsmøteutsendinger

Under Genos årsmøte i 2019 ble det vedtatt digitale valg av årsmøteutsendinger til Geno.

Valg av årsmøteutsending fra TYR og Q-meieriene foregår som tidligere. 

Her er noen tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • Hele året: Nominasjon av kandindater
  • 15. september-1.oktober: Innstilling presenteres og det åpnes for å sende inn benkeforslag.
  • 15. oktober: Endelig innstilling inkl. benkeforslag presenteres
  • 16. november-1.desember: Valg
  • innen 20. desember: Kunngjøring av valgresultat
  • 1. januar: Årsmøteutsendingens funksjonstid starter

På grunn av tekniske problemer med valgløsningen i 2020, holdes valget fra 17. november-2. desember.

Her finner du enkel innstilling på valg av årsmøteutsendinger (PDF)

Her finner du innstilling på valg av årsmøteutsendinger med presentasjon av kandidater (PDF)

Alternative forslag til kandidater

Det blir ikke mulig å komme med alternative forslag under selve valget. Det er derfor mulig å spille inn alternative forslag fram til 1. oktober 2019.

Valg

Valget foregår fra 16. november-1. desember, og alle medlemmer mottar da en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

Slik gjennomfører du valget: 

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter: 

  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet. 

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig. 

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!