Valg av årsmøteutsendinger

Valg av årsmøteutsendinger til Geno foregår digitalt fra 16. november til 1. desember. Innstilling fra valgkomiteen offentliggjøres 15. september, og alternative forslag må meldes inn innen 1. oktober.

Valg av årsmøteutsending fra TYR og Q-meieriene foregår som tidligere. 

Alternative forslag til kandidater

Det blir ikke mulig å komme med alternative forslag under selve valget. Det er derfor mulig å spille inn alternative forslag fram til 1. oktober.

Dette kan gjøres direkte til valgkomiteen eller via skjema.

Her finner du kontaktinformasjon på Genos Valgkomité samt skjema for innspill

Valg

Valget foregår fra 16. november-1. desember, og alle medlemmer mottar da en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

Slik gjennomfører du valget: 

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter: 

  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • Stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet. 

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig. 

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer! 

 

Her er tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • Hele året: Nominasjon av kandidater
  • 15. september-1.oktober: Innstilling presenteres og det åpnes for å sende inn benkeforslag.
  • 15. oktober: Endelig innstilling inkl. benkeforslag presenteres
  • 16. november-1.desember: Valg
  • Innen 20. desember: Kunngjøring av valgresultat
  • 1. januar: Årsmøteutsendingens funksjonstid starter