Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger.

Valgkomiteen har ansvaret for valgene som foretas under Genos årsmøte, samt valg av årsmøteutsendinger som skjer digitalt.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen i Geno består av: 

Leder/område midt
Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa
Telefon: 482 47 049
E-post: bjorg.irene@hotmail.no

Nestleder/område øst
Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres
Tlf: 481 79 192
E-post: sigrun.lerhol@hotmail.com

Område nord
Morten Mortensen, 8980 Vega
Tlf: 913 05 707
E-post: momorte@online.no

Område sørvest
Rune Haugland, 4346 Bryne 
Tlf: 991 60 631
E-post: runhaugland@gmail.com

Vararepresentanter:
Øst: Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes 
Sørvest: Kjell Paulen, 6826 Byrkjelo
Nord: Viggo Myhre, 9740 Lebesby
Midt: Anne Sundli, 7288 Sokneda

 

Har du innspill til valgkomiteen i Geno?

Informasjon om forslagsstiller:

Informasjon om forslag/kandidat:

Personopplysningene som sendes inn via dette skjemaet sendes til Genos valgkomitè. 

Les Genos Personvernserklæring her

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde