På grunn av nødvendig vedlikehold av servere kan min side, nettbutikken/oksekatalogen og Geno Avlsplan oppleves ustabile i en time fra klokken 16:00 til klokken 17:00 onsdag 27.januar.

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger.

Valgkomiteen har ansvaret for valgene som foretas under Genos årsmøte, samt valg av årsmøteutsendinger som skjer digitalt.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen i Geno består av: 

Leder/område midt
Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa
Telefon: 482 47 049
E-post: bjorg.irene@hotmail.no

Nestleder/område øst
Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres
Tlf: 481 79 192
E-post: sigrun.lerhol@hotmail.com

Område nord
Morten Mortensen, 8980 Vega
Tlf: 913 05 707
E-post: momorte@online.no

Område sørvest
Norolf Sæle, 5337 Rong
Telefon: 975 98 036
E-post: nor-sael@online.no

Valgt på fritt grunnlag
Peder Jenssen, 9740 Lebesby
Tlf:480 55 561
E-post: pederjjenssen@gmail.com 

Varamedlemmer i nummerorden:
1. Kari Lauvdal, 4534 Marnardal
2. Anders Røflo, 7670 Inderøy 
3. Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål

 

Har du innspill til valgkomiteen i Geno?

Informasjon om forslagsstiller:

Informasjon om forslag/kandidat:

Personopplysningene som sendes inn via dette skjemaet sendes til Genos valgkomitè. 

Les Genos Personvernserklæring her

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde