Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger.

Valgkomiteen har ansvaret for valgene som foretas under Genos årsmøte, samt valg av årsmøteutsendinger som skjer digitalt.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen i Geno består av: 

Leder/område nord
Morten Mortensen, 8980 Vega
Tlf: 913 05 707
E-post: 

Nestleder/område midt
Anne Sundli, 7288 Soknedal
Tlf: 97987702
E-post: 

Område sørvest
Kjell Paulen, 6826 Byrkjelo 
Tlf: 913 72 648
E-post: 

Område øst
Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes
Tlf: 957 35 415
E-post: 

Vararepresentanter:
Øst: Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom
Sørvest: Kjartan Søyland, 4334 Ålgård
Nord: Viggo Myhre, 9740 Lebesby
Midt: Jo Ivar Husås, 7760 Snåsa

 

Har du innspill til valgkomiteen i Geno?

Informasjon om forslagsstiller:

Informasjon om forslag/kandidat:

Personopplysningene som sendes inn via dette skjemaet sendes til Genos valgkomitè. 

Les Genos Personvernserklæring her

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde