Styret i Geno

Styret i Geno består av en medlemsvalgt representant fra hvert område, to ansattevalgte representanter og en styreleder valgt på fritt grunnlag blant medlemmene.

Styret i Geno har etter årsmøtet i mars 2019 følgende sammensetning:

Styreleder  

Vegard Nils Smenes

Bilde av Vegard Smenes

 

E-post:  
Telefon: 997 86 830

Vegard Nils Smenes er 34 år fra Averøy på Nordmøre. Han er giftmed Einy T. Smenes og de har to små barn. Han er utdannet agronom ved KVS Lyngdal 2003-2006 og tok over driften hjemme i 2015. Der driver de melkeproduksjon på ca 160 tonn i båsfjøs, og de selger oksekalvene videre til framfôring.

Vegard har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Han ble valgt inn i styret i Geno i 2020 som styremedlem, og som styreleder i 2021.

Medlemsvalgte styremedlemmer

Område nord (nestleder)

Anne Margrethe Solheim Stormo

Bilde av Anne Margrethe Solheim Stormo

 

E-post:  
Telefon: 905 29 565

Anne Margrethe er født i 1971, gift med Odd-Arne Stormo, og har to barn. Hun driver gården Stormo Gård på Reipå i Meløy Kommune i Nordland sammen med mannen sin. Hun har ca 400 tonn i melkekvote, og fôrer fram alt av okser, ca 18 tonn.

Anne Margrethe er utdannet veterinær fra Landbruksuniversitetet i Uppsala i Sverige (1996). Hun kjører kombinert veterinærpraksis med inseminering i Meløy veterinærdistrikt (dekker kommunene Gildeskål, Meløy, Rødøy og
deler av Lurøy). 

Siden 2016 har hun vært styreleder i Landbrukstjenester Salten. Hun har også de tre siste periodene vært vara for Senterpartiet til kommunestyret i Meløy, i tillegg til å være fast representant i diverse utvalg og medlem av styret i Meløy SP.

Anne Margrethe Solheim Stormo ble valgt inn i styret i 2018.

Område midt 

Oddvar Mikkelsen

Bilde av Oddvar Mikkelsen

 

E-post:  
Telefon: 414 60 565

Oddvar Mikkelsen er fra Kvanne, 46 år, gift og har tre barn. Er i samdrift med sine foreldre, og de bygde nytt samdriftsfjøs i 2007 med robot. De disponerer en grunnkvote på 480 tonn, med full framfôring av alle dyr. Garden har også 46 vinterfôra sau og noen ammegeiter.

Oddvar er utdannet fra Husdyrfag på NMBU og har hatt ulike jobber innen Norgesfôr fram til 2016.

Oddvar har blant annet hatt ulike verv i skogeierlag, Bondelag og sittet i styret i Nofence. Nåværende verv: Medlem i Norges Bondelags Kornutvalg, ordfører for Møre og Romsdal Bondelag, nestleder i Indre Nordmøre Landbrukstenester, styremedlem Indre Nordmøre Veterinærkontor, styremedlem i Surnadal Næringsforening, leder i Rovviltutvalget for Surnadal og Rindal.

Område sørvest 

Ole Magnar Undheim

Bilde av Ole Magnar Undheim

 

E-post:
Telefon: 916 18 795

Ole Magnar Undheim er født i 1962, gift og har tre barn. Han har melkekvote på 550 tonn i samdrift og driver smågrisproduksjon i tillegg.

Han har vært styremedlem, senere nestleder og leder i styret i
Tine Meieriet Sør 2004-2011, medlem av Rådet i Tine BA 2004-2006
og styremedlem i Tine BA/SA 2006-2011. Han har også vært
styremedlem i Ostecompagniet as 2007-2009 og Wernersson Ost
2009-2011. 

Han var årsmøteutsending til Geno 2002-2006 og første varamedlem til styret i Geno 2003-2006. Han satt i kontrollkomiteen i Geno i 2013-2014.

Ole Magnar Undheim ble valgt inn i styret i 2014. 

Område øst 

Gunn Randi Finstad

Bilde av Gunn Randi Finstad

 

E-post:
Telefon: 995 60 171

Gunn Randi Finstad er fra Rendalen, 54 år, gift og har tre barn. Driver gården Utstu Haugset sammen med mannen, og begge jobber heltid på gården. De har melkeproduksjon med 245 tonn i kvote, fôrer fram oksene til slakt og driver setring med melkeku om sommeren.

Gunn Randi er utdannet agronom fra Storsteigen, landbruksøkonomi fra NTDH og har også deltatt i Ta grep-kurs i Landbrukssamvirket. Randi har erfaring fra flere tillitsverv i Bondelaget og Tine samt fra kommunestyret i Rendalen.

Ansattevalgte styremedlemmer

Jon Helge Sandal 

Bilde av Jon Helge Sandal

 

E-post:  
Telefon: 915 41 727

Jon Helge er 62 år og bor i Jølster i Sogn og Fjordane. Han ble ansatt i februar 1996, og har full stilling som semintekniker.

Han er leder i DNS (siden oktober 2010), og har vært styremedlem i Geno siden 2011. Han er motivert for å representere de ansatte i styret i ytterligere to år, da det skjer mye spennende i organisasjonen fremover.

Anne Guro Larsgard

Bilde av Anne Guro Larsgard

 

E-post:  
Telefon: 901 52 906

Anne Guro er 55 år har vært ansatt i Geno siden 2002. Hun har jobbet med ulike oppgaver knyttet til utvikling og drift av avlsarbeidet, og har både bosted og kontorsted på Ås. Hun har tidligere vært 1. vararepresentant til styret i to år.

Anne Guro sier: «Geno har for meg vært en spennende, interessant og utviklende organisasjon å få jobbe i. Jeg er stolt over å jobbe i Geno og opplever at organisasjonen gir et positivt bidrag til norsk landbruk. Det er derfor også en spennende utfordring å bli gitt mulighet til å få være med å forme organisasjonen videre gjennom et styreverv».

Hun har vært styremedlem siden 2019.

Vararepresentanter til styret

Medlemsvalgte vararepresentanter:

1. vara: Tommy Skretting, 4360 Varhaug

2. vara: Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom

3. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik

 

Ansattvalgte vararepresentanter: 

1. vara: Rasmus Lang-Ree, 2344 Ilseng

2. vara: Camilla Olstad Kristiansen, 2312 Ottestad