Styret i Geno

Styret i Geno består av 7 medlemmer. Styreleder og 4 styremedlemmer velges av årsmøtet på fritt grunnlag blant medlemmer i Geno. To styremedlemmer velges av og blant ansatte i Geno.

Styret i Geno har etter årsmøtet i mars 2023 følgende sammensetning:

Medlemsvalgte styremedlemmer

 

Styreleder Vegard Nils Smenes

Vegard_Smenes_2023_-_Foto_Turi_Nordengen-2 (1).jpg

E-post:
Telefon: 997 86 830
Bosted: Averøy i Møre og Romsdal

Vegard Nils Smenes er født i 1987. Han er gift med Einy T. Smenes og de har to barn. Han er utdannet agronom ved KVS Lyngdal 2003-2006 og tok over driften hjemme i 2015. Der driver de melkeproduksjon på ca 160 tonn i båsfjøs, og de selger oksekalvene videre til framfôring. Vegard har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015 og rådsmedlem i TINE SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Han ble valgt inn i styret i Geno i 2020 som styremedlem, og som styreleder i 2021.

Nestleder Anne Margrethe Solheim Stormo

11_Anne_Margrethe_S_Stormo_Foto_Turi_Nordengen.jpg

E-post:  
Telefon: 905 29 565
Bosted: Reipå i Nordland

Anne Margrethe er født i 1971, gift med Odd-Arne Stormo og har to barn. Hun driver Stormo Gård på Reipå i Meløy Kommune i Nordland sammen med mannen sin. Gården har en eid kvote på knapt 400 tonn, med fullt påsett av okser og noe salg av livdyr. Grovfôrproduksjonen er på 700 daa eid og leid jord, fordelt på 68 skifter i nærheten av gården på Reipå.

Anne Margrethe er utdannet veterinær fra Landbruksuniversitetet i Uppsala i Sverige (1996). Hun kjører kombinert veterinærpraksis med inseminering i Meløy veterinærdistrikt (dekker kommunene Gildeskål, Meløy, Rødøy og deler av Lurøy). Hun sitter som styreleder i Landbrukstjenester i Salten og Lofoten (2016-) og har hatt diverse verv i lokalpolitikken de siste tre periodene.

Hun ble valgt inn i styret i 2017 som styremedlem fra nord.

Styremedlem Lars Egil Hognes

Årsmøte_Foto Turi Nordengen-36.jpg

E-post:
Telefon: 911 22 537
Bosted: Kvam i Steinkjer kommune, Trøndelag

Lars Egil Hognes er 46 år, gift og har tre barn. Han har drevet hjemgården siden 2008. Bruket har han utviklet gradvis fra å være et båsfjøs med ca 80 tonn melk til i dag hvor fjøset er påbygget og ombygget til løsdrift og VMS. Det produseres i dag 350 tonn melk på bruket.

Utdanning

 • Høgskolekandidat i miljø og naturforvaltning ved Høgskolen i Nord- Trøndelag (1997)
 • Cand.agric i Areal og eiendomsfag fra Norges Landbrukshøgskole på Ås (2002)

Tidligere praksis og erfaring

 • Har i perioden 2002-2016 jobbet i ulike roller både offentlig og privat med planlegging, rådgivning og utredning.
 • Har jobbet med strategisk planlegging og analysearbeid for Forsvarsbygg, Plan – og søknadsprosesser og konsekvensutredninger for vann- og vindkraft i Nord-Trøndelag Everk. Har også jobbet med planprosesser for private utbyggere og som saksbehandler for utbyggingsprosjekt i kommunen.
 • Har siden 2016 vært heltidsbonde og utvidet produksjonen på gården med fjøsbygging, nydyrking osv.
 • Har vært aktiv i lokallaget i Bondelaget, samt i Produsentlaget i TINE, blant annet som Geno-kontakt fra 2016-2022, og årsmøteutsending for Geno fra 2021.

Han ble valgt inn i styret i 2024.

Styremedlem Tommy Skretting

Tommy_Skretting_2023_-_Foto_Turi_Nordengen-1.jpg

E-post:
Telefon: 915 88 684
Bosted: Varhaug i Rogaland

Tommy Skretting er 53 år, gift og har 4 barn. Han har videregående skole, ett år på jordbruksskole og deretter har han vært bonde på fulltid. Han driver melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror. De har en grunnkvote på ca. 330 tonn og beholder alle kalver som er født på gården til rekruttering og kjøttproduksjon. Tommy har vært med i AU i produsentlaget og vært årsmøteutsending i Geno i noen år. Han har også vært vara til styret i to år.

Han ble valgt inn i styret i 2023. 

Styremedlem Gunn Randi Finstad

Gunn_Randi_Finstad_2023_-_Foto_Turi_Nordengen-2.jpg

E-post:
Telefon: 995 60 171
Bosted: Rendalen i Innlandet

Gunn Randi Finstad er fra Rendalen, 56 år, gift og har tre barn. Hun driver gården Utstu Haugset sammen med mannen, og begge jobber heltid på gården. De har melkeproduksjon med 245 tonn i kvote, fôrer fram oksene til slakt og driver setring med melkeku om sommeren. Gunn Randi er utdannet agronom fra Storsteigen, landbruksøkonom fra NTDH og har også deltatt i Ta grep-kurs i Landbrukssamvirket. Randi har erfaring fra flere tillitsverv i Bondelaget og Tine samt fra kommunestyret i Rendalen.

Hun ble valgt inn i styret i 2021.

Ansattevalgte styremedlemmer

 

Styremedlem Eli Hveem Krogsti

Eli_Hveem_Krogsti_2023_-_Foto_Turi_Nordengen-1.jpg

E-post:
Telefon: 917 40 525
Bosted: Brumunddal i Innlandet

Eli Hveem Krogsti er født i 1973 og kommer fra gård med oppforing av okser i Veldre i Ringsaker. Hun er gift og har 2 barn på 23 og 16 år. Hun har vært ansatt i Geno som prosjektleder siden 2021. Hun var også ansatt i Geno i perioden 1998-2013. Deretter hadde hun noen år med arbeidserfaring i Strand Unikorn og i TYR før hun var tilbake i Geno. I tillegg til å være prosjektleder er hun tillitsvalgt for en av fagforeningene i Geno. 

"Kort oppsummert tror jeg mine styrker som representant ligger i kjennskapen til Genos utvikling gjennom mange år, et tett samarbeid med andre tillitsvalgte gjennom GAFF og en interesse for den enkelte og hvordan man opplever sin arbeidssituasjon".

Hun ble valgt inn i styret i 2023.

Styremedlem Idar Dombestein

Idar_Dombestein_2023_-_Foto_Turi_Nordengen-1.jpg

E-post:
Telefon: 90108537
Bosted: Davik i Vestland

Idar Dombestein er 61 år og har vært ansatt som semintekniker i Geno siden 2005. Våren 2022 tok han over vervet som leder i Den Norske Seminteknikerforening (DNS). 

"Min motivasjon til å delta i styret i Geno er tufta på generell interesse for faget avl på NRF – kua, og elles jobben min som seminteknikar i Geno. I tillegg ville det vere interessant å vere med å bidra til god forståing og samhandling mellom alle ledd i konsernet».

Han ble valgt inn i styret i 2023.

Vararepresentanter til styret

Medlemsvalgte vararepresentanter:

 1. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik
 2. vara: Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora
 3. vara: Marit Epletveit, 4334 Ålgård

Ansattvalgte vararepresentanter: 

 1. vara: Kristin Mengshoel, 2320 Furnes
 2. vara: Rasmus Lang-Ree, 2344 Ilseng
 3. vara: Norolf Sæle, 5337 Rong