På grunn av nødvendig vedlikehold av servere kan min side, nettbutikken/oksekatalogen og Geno Avlsplan oppleves ustabile i en time fra klokken 16:00 til klokken 17:00 onsdag 27.januar.

Styret i Geno

Styret i Geno består av en medlemsvalgt representant fra hvert område, to ansattevalgte representanter og en styreleder valgt på fritt grunnlag blant medlemmene.

Styret i Geno har etter årsmøtet i mars 2019 følgende sammensetning:

Styreleder  

Jan Ole Mellby 

Bilde av Jan Ole MellbyJan Ole Mellby er født i 1957 og bor i Skjeberg i Østfold. Han driver gården Mellby som er på 400 daa fordelt på jord og skog. Han leier en nabogård i tillegg. Mjølkeproduksjonen på gården er på 200 tonn kvote, han setter på alle kvigekalver og selger alle oksekalver. I tillegg driver han med korn- og vedproduksjon.

Jan Ole har yrkeserfaring fra produsenttjenesten og regnskapskontor.

Organisasjonserfaring har han fra 4H, BU, Bondelaget, Nortura, Nlr og
Tine m.m. Han har vært Produsentlagsleder og Genokontakt i eget
produsentlag.

Han har gjennomført Norsk Landbrukssamvirke (NL) sitt
lederutviklingsprogram, samt Samvirke som organisasjonsform på BI og NL sitt kurs «Landbrukssamvirkets fortrinn og utfordringer».

I Geno har han vært varaordfører i 4 år, ordfører i 4 år og
styremedlem/nestleder 2009 -2012. Han ble valgt til styreleder i 2012.

Medlemsvalgte styremedlemmer

Område nord (nestleder)

Anne Margrethe Solheim Stormo

Bilde av Anne Margrethe Solheim StormoAnne Margrethe er født i 1971, gift med Odd-Arne Stormo, og har to barn. Hun driver gården Stormo Gård på Reipå i Meløy Kommune i Nordland sammen med mannen sin. Hun har ca 400 tonn i melkekvote, og fôrer fram alt av okser, ca 18 tonn.

Anne Margrethe er utdannet veterinær fra Landbruksuniversitetet i Uppsala i Sverige (1996). Hun kjører kombinert veterinærpraksis med inseminering i Meløy veterinærdistrikt (dekker kommunene Gildeskål, Meløy, Rødøy og
deler av Lurøy). 

Siden 2016 har hun vært styreleder i Landbrukstjenester Salten. Hun har også de tre siste periodene vært vara for Senterpartiet til kommunestyret i Meløy, i tillegg til å være fast representant i diverse utvalg og medlem av styret i Meløy SP.

Anne Margrethe Solheim Stormo ble valgt inn i styret i 2018.

Område midt 

Vegard Smenes

Bilde av Vegard Smenes

Vegard er 33 år fra Averøy på Nordmøre. Gift med Einy T. Smenes og har ei lita jente på under året. Han er utdannet agronom ved KVS-Lyngdal 2003-2006, og tok over driften i 2015. Han driver melkeproduksjon på ca 160 tonn i båsfjøs, selger oksekalvene.

Han har erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, og rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Vegard Smenes ble valgt inn i styret i 2020 

Område sørvest 

Ole Magnar Undheim

Bilde av Ole Magnar UndheimOle Magnar Undheim er født i 1962, gift og har tre barn. Han har melkekvote på 550 tonn i samdrift og driver smågrisproduksjon i tillegg.

Han har vært styremedlem, senere nestleder og leder i styret i
Tine Meieriet Sør 2004-2011, medlem av Rådet i Tine BA 2004-2006
og styremedlem i Tine BA/SA 2006-2011. Han har også vært
styremedlem i Ostecompagniet as 2007-2009 og Wernersson Ost
2009-2011. 

Han var årsmøteutsending til Geno 2002-2006 og første varamedlem til styret i Geno 2003-2006. Han satt i kontrollkomiteen i Geno i 2013-2014.

Ole Magnar Undheim ble valgt inn i styret i 2014. 

Område øst 

Elisabeth Gjems

Bilde av Elisabeth GjemsElisabeth Gjems er født i 1973, gift og har to barn. Både hun selv og mannen hennes er sysselsatt på gården på heltid.

Hun driver med økologisk mjølkeproduksjon på 220 tonn kvote, ca. 450 daa eid og leid jord, 11.000 daa skog og grustak. Startet og driver gardsbarnehage med 10 ansatte og 35 barnehageplasser i tilknytning til gården. Hun jobbet ved Fylkesmannens Landbruksavdeling i Hedmark fram til de overtok gården i 2004. 

Elisabeth Gjems sitter i konsernstyret i Landkreditt SA, som nestleder. Hun har vært leder for Glommen Skogeierområde i Sør-Østerdal, og har vært
styremedlem i Landkreditt Finans. Utdanning: Cand. agric fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Hun har deltatt på Ta grep, mentorprogram i regi av Norsk Landbrukssamvirke og diverse kortere studier i tilknytning til barnehagedrift.

Elisabeth Gjems ble valgt inn i styret i 2016.

Ansattevalgte styremedlemmer

Jon Helge Sandal 

Bilde av Jon Helge SandalJon Helge er 62 år og bor i Jølster i Sogn og Fjordane. Han ble ansatt i februar 1996, og har full stilling som semintekniker.

Han er leder i DNS (siden oktober 2010), og har vært styremedlem i Geno siden 2011. Han er motivert for å representere de ansatte i styret i ytterligere to år, da det skjer mye spennende i organisasjonen fremover.

Anne Guro Larsgard

Bilde av Anne Guro LarsgardAnne Guro er 55 år har vært ansatt i Geno siden 2002. Hun har jobbet med ulike oppgaver knyttet til utvikling og drift av avlsarbeidet, og har både bosted og kontorsted på Ås. Hun har tidligere vært 1. vararepresentant til styret i to år.

Anne Guro sier: «Geno har for meg vært en spennende, interessant og utviklende organisasjon å få jobbe i. Jeg er stolt over å jobbe i Geno og opplever at organisasjonen gir et positivt bidrag til norsk landbruk. Det er derfor også en spennende utfordring å bli gitt mulighet til å få være med å forme organisasjonen videre gjennom et styreverv».

Hun har vært tillitsvalgt i DNS i to perioder, Styremedlem i Trøndelag Seminteknikerforening og verneombud. 

Berit Glømmen ble valgt inn i styret i 2017.

Vararepresentanter til styret

Medlemsvalgte vararepresentanter:

1. vara: Carl Einar Isachsen, 8197 Storselsøy

2. vara: Kari-Lise Breivik, 3159 Melsomvik

3. vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger

 

Ansattvalgte vararepresentanter: 

1. vara: Berit Glømmen, 7863 Overhalla

2. vara: Cedric Øglænd, 

3. vara: Kate Stai, 2317 Hamar