Oppgave storfe – melkeproduksjon

Lesetid: ca 1 min

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-5 elever.

Oppgavene er praktisk rettet og tar opp spørsmål og problemstillinger som den enkelte bonde står overfor i sin daglige drift av gården. De tar utgangspunkt i årsutskrifter og produksjonsrapporter i kontrollen.

Hver skole sender inn de beste besvarelsene, men maksimum to oppgaver per produksjon.

Retningslinjer for oppgaveskrivingen:

  • Maksimum 10 sider
  • 12 pkt. skriftstørrelse
  • 1 ½ linjeavstand
  • 2.5 cm venstre marg
  • Standard topp- og bunnmarg
  • Forside og kildeliste (kommer i tillegg til de 10 sidene i oppgaven)

Vi ber om at disse retningslinjene overholdes.

Besvarelsen sendes:

E-post: , merket «husdyrtreff» i emnefeltet. Filen sendes i PDF format.

Leveringsfrist: 8. april 2024

På forsiden skal det stå:

  • Fullt navn (fornavn og etternavn) på alle deltakerne i gruppa
  • Hvilken skole besvarelsen er fra
  • Navn på kontaktlærer og klassetrinn (og ev. merkes med voksenagronom hvis det er en voksenklasse).

Vi ber om at kontaktlærer undersøker at disse opplysningene er korrekte før oppgaven leveres. 

 

Kontaktpersoner for storfeoppgave - melkeproduksjon

Hege Overrein (Tine)
mob: 952 52 340
e-post:

Eva Husaas (Geno)
mob: 472 63 693
e-post: