Oppgave svineproduksjon

Lesetid: ca 0 min

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-5 elever.

Oppgavene er praktisk rettet og tar opp spørsmål og problemstillinger som den enkelte bonde står overfor i sin daglige drift av gården. De tar utgangspunkt i årsutskrifter og produksjonsrapporter i kontrollen.

Hver skole sender inn de beste besvarelsene, men maksimum to oppgavesett per produksjon.

Retningslinjer for oppgaveskrivingen:

  • Maksimum 10 sider
  • 12 pkt. skriftstørrelse
  • 1 ½ linjeavstand
  • 2.5 cm venstre marg
  • Standard topp- og bunnmarg
  • Forside og kildeliste (kommer i tillegg til de 10 sidene i oppgaven)

Vi ber om at disse retningslinjene overholdes.

Besvarelsen sendes:

E-post: , merket «husdyrtreff» i emnefeltet. Filen sendes i PDF format.

Leveringsfrist: 18. april 2023

På forsiden skal det stå:

  • Fullt navn (fornavn og etternavn) på alle deltakerne i gruppa
  • Hvilken skole besvarelsen er fra
  • Navn på kontaktlærer og klassetrinn (og ev. merkes med voksenagronom hvis det er en voksenklasse).

Vi ber om at kontaktlærer undersøker at disse opplysningene er korrekte før oppgaven leveres. 

Kontaktpersoner for svineoppgaven

Inger-Marthe Kjølseth (Norsvin)
Telefon: 917 56 775
E-post:

Dyre Johan Haug (Norsvin)
Telefon: 977 51 725,
E-post: