Husdyrtreff

Lesetid: ca 2 min

Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.

Husdyrtreff-organisasjonene inviterer elevene på VG3, studieretning for landbruksfag og naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta på Husdyrtreff-tevling. Det er også mulig for Vg2-elever å delta, og historisk sett har også disse klart å hevde seg i toppen til tross for at oppgavene er på Vg3-nivå. 

I tillegg er det en egen klasse for voksenagronom-elever der beste oppgave innenfor voksenagronom kåres. Disse vil ikke inngå i kåring av landsvinner og skolevinner.

Husdyrtreff i undervisningen

Husdyrtreff er et opplegg som er egnet som gruppearbeid. Oppgavene er tatt rett ut fra reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Det inneholder også et konkurranseelement, som kan virke stimulerende for motivasjonen til elevene. I opplegget inngår det også et tilbud om besøk av en fagperson fra en av arrangørorganisasjonene.

Det er mange fagemner som skal ha plass, og mange kompetansemål som skal nås i løpet av et travelt skoleår. Flere lærere melder imidlertid at Husdyrtreff er godt egnet til å oppfylle flere kompetansemål i læreplanene for Felles programfag Vg3, planter og husdyr samt læreplan i økonomi og driftsledelse.

Eksempelvis siste kulepunkt i læreplan for Felles programfag Vg3, planter og husdyr: Analysere driftsresultat og gi råd om forbedringer i landbruksproduksjoner.

Husdyrtreff-tevlingen gir også en god mulighet til å fordype seg i produksjonsformer man ikke har ved egen skole.

Historie 

Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Dette var et vellykket prosjekt som har vært arrangert siden (kilde: Buskap og avdrått nr.2 1983). Det hadde også tidligere år vært kontakt mot landbruksskolene med diverse prosjekter, men først i 1981/-82 tok Husdyrtreff-tevlingen form. 

Hovedmålet med husdyrtreff er fortsatt å få kontakt mellom husdyrtrefforganisasjonene og ungdom under utdanning.Tilbakemeldinger fra tidligere år viser at husdyrtreff oppleves som positivt både for elever og lærere. 

Kontaktpersoner Husdyrtreff 

Storfe  melkeproduksjon

Hege Overrein (Tine)
Telefon:952 52 340
E-post:

Eva Husaas (Geno)
Telefon: 472 63 693
E-post:

Storfe – kjøttproduksjon

Kristian Heggelund (TYR)
mob: 951 34 105
E-post:

Guro Alderslyst (TYR)
Telefon: 990 87 318
E-post:

Sau

Finn Avdem (Nortura)
Telefon: 22 09 21 00 mob: 971 77 659
E-post:

Svin

Inger-Marthe Kjølseth (Norsvin)
Telefon: 917 56 775
E-post:

Dyre Johan Haug (Norsvin)
Telefon: 977 51 725
E-post:

Fjørfe

Therese Mosti (Nortura),
mob: 417 67 529
e-post:

Spørsmål angående Husdyrtreff generelt kan rettes til Eva Husaas. Spørsmål angående foredrag eller oppgavene kan rettes mot aktuell kontaktperson for de ulike oppgavesettene.

Presentasjoner fra fagdag for husdyrlærere

25. november 2022 holdt husdyrtrefforganisasjonene fagdag for husdyrlærere. 

Presentasjoner fra fagdagen finner du her