Husdyrtreff

Lesetid: ca 2 min

Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.

Husdyrtreff-organisasjonene inviterer elevene på VG3, studieretning for landbruksfag og naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta på Husdyrtreff-tevling. Det er også mulig for Vg2-elever å delta, og historisk sett har også disse klart å hevde seg i toppen til tross for at oppgavene er på Vg3-nivå. 

I tillegg er det en egen klasse for voksenagronom-elever der beste oppgave innenfor voksenagronom kåres. Disse vil ikke inngå i kåring av landsvinner og skolevinner.

Husdyrtreff i undervisningen

Husdyrtreff er et opplegg som er egnet som gruppearbeid. Oppgavene er tatt rett ut fra reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Det inneholder også et konkurranseelement, som kan virke stimulerende for motivasjonen til elevene. I opplegget inngår det også et tilbud om besøk av en fagperson fra en av arrangørorganisasjonene.

Det er mange fagemner som skal ha plass, og mange kompetansemål som skal nås i løpet av et travelt skoleår. Flere lærere melder imidlertid at Husdyrtreff er godt egnet til å oppfylle flere kompetansemål i læreplanene for Felles programfag Vg3, planter og husdyr samt læreplan i økonomi og driftsledelse.

Eksempelvis siste kulepunkt i læreplan for Felles programfag Vg3, planter og husdyr: Analysere driftsresultat og gi råd om forbedringer i landbruksproduksjoner.

Husdyrtreff-tevlingen gir også en god mulighet til å fordype seg i produksjonsformer man ikke har ved egen skole.

Historie 

Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Dette var et vellykket prosjekt som har vært arrangert siden (kilde: Buskap og avdrått nr.2 1983). Det hadde også tidligere år vært kontakt mot landbruksskolene med diverse prosjekter, men først i 1981/-82 tok Husdyrtreff-tevlingen form. 

Hovedmålet med husdyrtreff er fortsatt å få kontakt mellom husdyrtrefforganisasjonene og ungdom under utdanning.Tilbakemeldinger fra tidligere år viser at husdyrtreff oppleves som positivt både for elever og lærere. 

Kontaktpersoner Husdyrtreff 

Storfe  melkeproduksjon

Hege Overrein (Tine)
mob:952 52 340
e-post: hege.overrein@tine.no

Eva Husaas (Geno)
mob: 472 63 693
e-post: eva.husaas@geno.no

Storfe – kjøttproduksjon

Kristian Heggelund (TYR)
mob: 952 90 856
E-post: kristianh@tyr.no

Guro Alderslyst (TYR)
mob: 905 52 820
e-post:ga@tyr.no

Sau

Finn Avdem (Nortura)
tlf: 22 09 21 00 mob: 971 77 659
e-post: finn.avdem@nortura.no 

Svin

Dyre Johan Haug (Norsvin)
mob: 977 51 725
e-post: dyre-johan.haug@norsvin.no

Fjørfe

Sverre Rædergård (Nortura)
mob: 408 64 575
e-post: sverre.redergard@nortura.no

Spørsmål angående Husdyrtreff generelt kan rettes til Eva Husaas. Spørsmål angående foredrag eller oppgavene kan rettes mot aktuell kontaktperson for de ulike oppgavesettene.