Eliteokser fra mars 2024 med REDX

Lesetid: ca 6 min

Nye eliteokser distribueres nå ute på sædrutene. Av eliteokseutvalget fra mars er det 11 okser som har produsert REDX kjønnsseparert sæd.

Det er som vanlig viktig at dere formidler behov og ønsker til våre distribusjonsansvarlige slik at vi distribuerer REDX-dosene mer målrettet. 

Følgende okser er tilgjengelige med REDX på sædrutene:

NRF-okse Avlsverdi pr. 21.mars Kommentarer v/Hans Storlien
12314 NR Bringen 33 Ønsker du holdbare kyr - benytt trønderen Bringen! Veldig god på produksjon, lynne og jur.
12326 NR Midtheim-P 42 Makelaus profil, der 98 prosent av egenskapene er på positiv side - Møreværing med spesielt gode kalvingsegenskaper samt godt jur- og beineksteriør.
12328 NR Vestre-P 47 En av gruppas beste okser - Jærbu med super profil der døtre produserer godt og raskt, tar seg lett kalv og veldig godt eksteriør som egner seg for robotmjølking. 
12331 NR Tjostheim 37 En ny Jærbu med eksteriøret i orden, døtrene vil mjølke svært godt, supert eksteriør og de vil være rolige og holdbare dyr. 
12337 NR Bolli-P 42 Møreværing som gir døtre med veldig god høgde. Ekstemt rolige kyr med eksepsjonelt godt jureksteriør. Døtrene kan egne seg til mjølking i robot. 
12339 NR Broen-P 38 Jærbu som er den absolutt mest populære oksen i Geno avlsplan. Den er god på alt man kan ønske seg: Mjølk, hastighet, lynne, kalving, bein, klauv og jur.
12341 NR Floaasen 40 Trønder som er sønn av 12174 Langard-P. Oksen er ekstemt god på mjølk, god på hastighet og jur.
12342 NR Nordboe-ET 35 Ny trønderkar som er innehaver av høg produksjon og er ekstrem god på utmjølkingshastighet. Døtrene blir gjerne fort drektige.
12344 NR Haaland 46 Som fotballsparkeren produserer døtrene her mye når de er på banen, de har sjølsagt gode bein. Døtrene har supre jur.
12349 NR Hallanger 50 Her er oksen som har alt du kan ønske deg - puljas topp okse med 50 i avlsverdi. Dette er en allround okse som passer på alle kyr og vil serve alle ønsker. Han gir holdebare døtre.
12351 NR Gosen 44 Enda en allrounder som mestrer det meste, - knall verdier på bein, klauv, jur, mjølk og hastighet. En skikkelig populær Jærbu har vi her!

 

Som dere ser er det mange gode okser å velge blant, så her er det bare å sikre seg de beste etter kundens og deres smak.

NRF-eliteoksene fra mars 2024

Webforedrag v/Hans Storlien

Hans Storlien presenterer NRF-eliteoksene fra mars 2024

Se filmen på Youtube