NRF-eliteokser fra mars 2024

Lesetid: ca 3 min

Utvalget av eliteokser fra mars til juni er klart. Stor utskifting denne gangen med 11 nye og 9 som er med videre.

 

Utkjøringen av sæd fra nye eliteokser starter 4. mars og er ute i alle beholdere før påske.

Om oksegruppen

Gjennomsnittlig samlet avlsverdi for gruppen er på hele 41 (per 15.02.24). Den laveste har 32 og den høyeste har 50. Utvalget utmerker seg spesielt på melk og jur. Gjennomsnittet ligger på 129 for melk og 125 for jur. Det er ingen okser som har under 110 i indeks for melk, og oksegruppen er også sterk på innhold av fett og protein i melk.

Fire av oksene (12343 NR Stokka, 12317 NR Tjonnaas-P, 12341 NR Floaasen og 12335 Austigard-P) kan gi store kalver, og bør derfor ikke brukes på kviger.
To av NRF-eliteoksene er etter embryo (disse har ET i navnet).

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra mars

Status enkeltgener

Hele 13 av de 20 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er en okse (12332 NR Kleven-PP) homozygot kollete (KK). Denne gir derfor kun kollete avkom. Årsaken til dette er at dyr med hornstatus KK garantert gir videre K-varianten til sine avkom, og fordi det kun trengs èn K-variant for å bli kollete (fordi K-varianten er dominant) blir alle avkom kollete.

Homozygot kollete okser har PP i navnet, og heterozygot kollete okser (som bærer på kun en kollet-variant) har P i navnet. P står for «polled», som er engelsk for kollet.

Ni av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. 18 av oksene har A2/A2-varianten for betakasein. Ingen av oksene er bærere av mutasjonene AH1, BTA12 eller BTA8H.

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for

REDX-Elite

REDX-elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet.

Utvalget av REDX-elite i den kommende perioden: 12289 NR Piggberget, 12311 NR Kinne, 12314 NR Bringen, 12326 NR Midtheim-P, 12328 NR Vestre-P. 12331 NR Tjostheim-P, 12337 NR Bolli-P, 12339 NR Broen-P, 12341 NR Floaasen, 12342 NR Nordbo-ET, 12344 NR Haaland, 12349 NR Hallanger, 12351 NR Gosen.

Kun et utvalg av REDX-oksene vil være tilgjengelig i hver dunk. Husk at du under Min side på geno.no kan få oversikt over hvilke REDX-okser som finnes i beholderen til din inseminør. Da kan du basert på det, lage avlsplan som kun inkluderer okser du har tilgang til.

I nettkatalogen finner du oversikt over samtlige okser som er tilgjengelig for nettbestilling av REDX kjønnsseparert sæd.

Okser med SpermVital

Utvalget av okser med SpermVital i den kommende perioden: 12317 NR Tjonnaas-P, 1233 NR Elgane-P-ET, 12327 NR Grotheim-P, 12335 NR Austigard-P, 12332 NT Kleven-PP, 12334 NR Udjus-P, 12343 NR Stokka, 12346 NR Kalland-P og 12348 NR Kjosaas

Importerte eliteokser

Det er ingen nye Viking Rød i denne perioden, men syv VR-okser vil være tilgjengelig på sædruta i perioden. Enda flere er tilgjengelig for spesialbestilling i nettbutikken.

Webforedrag: NRF-eliteokser fra mars 2024 v/Hans Storlien

Ordforklaring

Homozygot er når begge genvariantene (allelvariantene) på et locus er like. Ei ku som har to sett av den kollete genvarianten (KK) er homozygot.

Heterozygot er når genvariantene (allelvariantene) på et locus er ulike, i motsetning til homozygot. Ei ku som har en kollet genvariant (K) og en hornet genvariant (h) er heterozygot.

Mutasjon er en spontan endring i DNA-tråden på molekylnivå. Det kan være at en liten DNA-sekvens enten er blitt borte, er tilført uten at den opprinnelig var der, eller er byttet ut med en annen DNA-sekvens.

En indeks er en standardisert avlsverdi, som er presentert som et avvik fra gjennomsnittet i populasjonen eller en bestemt referansepopulasjon. Vanligvis blir gjennomsnittlig indeks satt til 100, med et standardavvik på ±10 poeng.

Ordliste med flere avlsuttrykk

Webforedrag v/Hans Storlien

Hans Storlien presenterer NRF-eliteoksene fra mars 2024

Se filmen på Youtube