Fruktbarhet

Lesetid: ca 0 min

Det er viktig for bonden at kua blir drektig til rett tid. God fruktbarhet er derfor en egenskap som rangeres høyt blant mjølkeprodusentene og er viktig for økonomien i produksjonen.

Kuas fruktbarhet kan deles opp i ulike egenskaper som styres av forskjellige gener:

Evnen til å:

  • vise brunst
  • bli drektig ved inseminasjon
  • beholde fosteret
  • komme i syklus etter kalving

Fruktbarhetsindeksen er satt sammen av følgende tre fruktbarhetsegenskaper:

  • Antall inseminasjoner bak en drektighet for kviger (antall omløp, kviger)
  • Antall inseminasjoner bak en drektighet for mjølkekyr (antall omløp, kyr)
  • Mjølkekyrnes (1.-3. laktasjon) evne til å komme i syklus etter kalving. (antall dager fra kalving – 1. ins.)

Den største avlsmessige utfordringen i forhold til fruktbarhet er den uønskede sammenhengen med produksjon. Det betyr at gener som gir høy mjølkeproduksjon har en tendens til å virke negativt på fruktbarheten, og vice versa. Derfor er det viktig at disse egenskapene er riktig vektlagt i forhold til hverandre.