Privat import av sæd og embryo

Priser for import dekker kostnader for ordrehåndtering, mottak, lagring og distribusjon til kunde via Genos distribusjonsnett.

Dersom importen må sendes fra Geno til kunde ved hjelp av andre transportører vil dette bli fakturert kunde.

Registrering av seminnummer: kr 500,- per okse.

Import av sæd Minimumsbestilling Kr per dose Importkostnad/tillegg
Privat import, i samsending med Geno eller TYRs importer 5 doser.
10 doser fra Viking Genetics
Innkjøpspris + 200 kr  
Privat import i egne forsendelser, over 50 doser > 50 doser Innkjøpspris + 200 kr  
Privat import i egne forsendelser, 26 - 50 doser 26 - 50 doser Innkjøpspris + 200 kr NOK 4000 kr
Privat import i egne forsendelser, 5 - 25 doser 5 - 25 doser  Innkjøpspris + 200 kr NOK 8000 kr
Ved all import må en sæddose fra hver batch (dagsproduksjon av sæd fra en okse) benyttes til testing for Mycoplasma bovis     NOK 900 kr per test 

 

Import embryo Minimumsbestilling Kr per embryo Importkostnad/tillegg
Import 10 embryo Innkjøpspris + NOK 900kr  
Import >10 embryo Innkjøpspris  NOK 8000 kr

 

Leveringsbetingelser for importert sæd og embryo via Geno

Geno importerer sæd og embryo på vegne av produsenter og raselag. Bestillinger er bindende.

Leveringstid på importer varierer mellom ulike leverandører og land, etter ankomst til Norge er leveringstid til kunde minimum 3 uker. Det er anbefalt å bestille private importer 7-10 uker før forventet inseminasjonstidspunkt.

Importer må tilfredsstille Mattilsynets krav og tilleggskrav fra KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import 

All sæd som importeres til Norge må testes for Mycoplasma bovis og Geno sender inn ett strå per batch (dagsproduksjon av en okse) til Veterinærinstituttet. Importert sæd kan ikke utleveres før godkjent resultat foreligger. Etter ankomst til Norge tar det opp til 3 uker før dette er avklart.

Geno tar ikke ansvar for kvalitet og fruktbarhetsresultater tilknyttet privatimportert sæd eller embryo.