Bestilling og leveransebetingelser for importert sæd

Lesetid: ca 5 min

Følgende betingelser gjelder for bestilling av sæd fra utlandet via Geno SA, dersom ikke annet er bestemt i skriftlig avtale mellom partene.

Forespørsel og/eller bestilling skal skje via skjema på denne siden for å være gyldig, men kan i spesielle tilfeller gjøres på en annen måte. I sistnevnte gjelder pkt. 2- 9 også for disse ordrene.

Etter forespørsel / bestilling via nettskjema, vil du motta en e-post med oversikt over hvilke produkter som er forespurt og/eller bestilt. Dette er et automatisk svar og er ikke juridisk bindende ordrebekreftelse, og Geno kan derfor kansellere bestillingen som følge av tekniske problemer, trykkfeil, leveringssvikt, utsolgte varer, utgåtte varer og lignende situasjoner.

Hvis du har oppgitt riktig e-postadresse ved forespørsel, vil du motta en bekreftelse per e-post.

Alle avtaler inngås på norsk.

Geno importerer sæd på vegne av produsenter og raselag. Går forespørselen over til å bli en ordre/bestilling, så er bestillingen bindende.

Importer må tilfredsstille Mattilsynets krav og tilleggskrav fra KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import 

All sæd som importeres til Norge må testes for Mycoplasma bovis og Geno sender inn ett strå per batch (dagsproduksjon av en okse) til Veterinærinstituttet. Importert sæd kan ikke utleveres før godkjent resultat foreligger. Etter ankomst til Norge tar det opp til 3 uker før dette er avklart.
Betaling for Mycoplasma bovis testen tilfeller kjøper og er per 1. januar 2021 satt til kr 900,- per test.

2. Priser

2.1 Prisen som skal betales for produkt(ene) vil bli belastet utfra gjeldende valutakurs på tidspunktet orden blir overlevert.

2.2 Enhver pris som er angitt i et tilbud eller estimat, skal anses å være gitt kun til orientering og skal ikke utgjøre en forpliktelse fra Geno SAs side om at den skal levere varene og/eller levere tjenestene til den prisen.

2.3 Alle priser er eksklusive merverdiavgift på 25 % som skal belastes med den gjeldende satsen på fakturadatoen.

2.4 For kunder som ikke er medlemmer i Geno, er doseprisen kr 25,- høyere per dose for alle raser.

3. Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal prisen for varene og/eller tjenestene forfalles og betales til Geno SA i sin helhet og i godkjente midler, innen fjorten (14) dager fra fakturadatoen.

4. Transport

Leverandør er ansvarlig for bestilte produkter til de ankommer Geno. Etter ankomst er Geno ansvarlig for produktet til det er signert og mottatt av bestiller. Ved levering av sæd i egen beholder overgår ansvaret til eier på leveringstidspunktet.

5. Levering

Leveringstid på importer varierer mellom ulike leverandører og land, etter ankomst til Norge er leveringstid til kunde minimum 3 uker. Det er anbefalt å bestille private importer 10-15 uker før forventet inseminasjonstidspunkt.

Levering foregår via sædbilrutene. Levering utenfor ordinær sædrute kan tilbys mot et tillegg på kr 1500,-

Stoppdato for en enkelte sædbil finner du her 

6. Feil eller mangler

Oppdager du en feil eller mangel ved en kjøpt vare, skal du straks kontakte Geno SA og informere om hvor feilen eller mangelen er.

Består varen av feil eller mangel, vil Geno SA forsøke å foreta en omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmessig omkostning for Geno SA.

7. Reklamasjonsrett

Geno SA påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av innholdet på www.geno.no eller tredjemannsbruk herunder hva det enten skylles feil i innholdet eller andre årsaker. Geno SA er i så tilfelle ikke ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, som kjøper får ved å anvende de innlagte informasjoner. Likeens kan Geno SA ikke gjøres ansvarlig for innhold på andre hjemmesider.

Geno SA påtar seg ikke noe ansvar for oppståtte arvelige eller smittsomme sykdommer eller defekter, som skyldes genetikken i frossen semin.

Geno SA er ikke ansvarlig for driftstap, økonomisktap, tap av data, tap av goodwill eller andre indirekte og/eller ikke-økonomiske tap.

8. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Geno SA tar forbehold for eventuelle avgiftsendringer, pris- og korrekturfeil, tekniske feil, utsolgte varer og force majeure, herunder arbeidskonflikt og mangler ved eller forsinkelser av leverandører og underleverandør.
Geno tar ikke ansvar for kvalitet og fruktbarhetsresultater tilknyttet privatimportert sæd.

9. Merknad om flytende nitrogen

Alle produkter skal overføres fra transportdunk til kjøpers eller inseminør / veterinærs eide nitrogentank umiddelbart etter levering. Kjøper er eneansvarlig for å etablere og vedlikeholde nitrogentank, inkludert nitrogennivå. Selger kan tilby flytende nitrogen til kjøperen, men alle slike tjenester utføres på «AS-IS, WHERE-IS» basis, med alle feil og mangler som er den eneste risikoen og ansvaret til kjøperen. Selger skal på ingen måte være ansvarlig for tap eller skader av noe slag eller art, uavhengig av lov teori, ved å tilby flytende nitrogen-tjenester til kjøper.
Alle slike tjenester leveres uten noen garanti.

Er du i tvil?

Kontakt Geno SA på e-post: .