1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Veldig gode resultater på REDX-kvalitet

Lesetid: ca 2 min

Vi har nå fått oppdaterte fruktbarhetsresultater (IO 56) til og med mai 2022. Disse viser veldig gode resultater på drektighetsresultater for REDX.

Bilde av åpen beholder med strå.
De siste årene er det gjort et omfattende arbeid for å sikre kvaliteten til den kjønnssorterte sæden. Foto: Turi Nordengen

Vi ser en veldig positiv utvikling for fruktbarhet etter inseminering med REDX-sæd (Kjønnsseparert NRF-sæd). Figur 1 viser en stor forbedring i fruktbarhetsresultater fra mars 2021 til mai 2022 sammenlignet med de foregående årene. I mai lå ikke-omløp (IO56) på nesten 66 prosent. Med disse resultatene kan vi med trygghet si at tiltakene som er gjort har fungert godt.

Figur som viser ikke-omløpsprosent
Figur 1 (trykk på bildet for større bilde): Ikke-omløpsprosent (IO56) per måned fra 2018-2022. Det vil si andel kyr og kviger som ikke er inseminert på nytt innen 56 dager etter første inseminering (IO56) med Kjønnsseparert NRF-sæd (REDX).

De siste årene er det gjort et omfattende arbeid for å sikre kvaliteten til den kjønnssorterte sæden. I figur 1 ser vi også at fra og med juni 2021 har IO56 vært høyere enn samme måned i det foregående året (og delvis også årene før det).

Bedringen i fruktbarhet er registrert i tida som følger et langsiktig og systematisk kvalitetsarbeid i REDX-produksjonen og i felt. Arbeidet pågår fortløpende i et tett samarbeid mellom Geno og vår samarbeidspartner og leverandør av teknologien, IntelliGen fra USA. Fagleder på kjønnssepareringslaboratoriet, Nina Hårdnes Tremoen, sier at hovedprioriteringen for dem er at de sikrer kundene sædstrå av god kvalitet.

Bilde av Nina Hårdnes Tremoen
Fagleder på kjønnssepareringslaboratoriet, Nina Hårdnes Tremoen. Foto: Oda Christensen

Kjønnssepareringslaboratoriet gikk over til tre skift 1. mars i år. Geno bemanner nå opp laboratoriet for å kunne å øke kapasiteten ytterligere, siden etterspørselen er sterkt økende.

Les om overgang til tre skift på REDX-laboratoriet på Store Ree her

Les mer om forbedret REDX-kvalitet her

Les mer om REDX her

Du kan også lese mer om gode fruktbarhetsresultater på både REDX og konvensjonell sæd i Buskap 6-2022 som kommer i post 9. september.

 

Rabatt på REDX

Fra 19. april til og med 11. september er det 70 kr rabatt på REDX (kjønnsseparert NRF-sæd)!

 Tillegget for REDX som vanligvis koster 250 kr koster nå 180 kr.

Bestillinger som blir gjort i nettbutikk etter 1.april med utlevering etter 19.april får også kampanjerabatten. Alle bestillinger gjort fram til og med 11.september med utlevering i etterkant av dette får også kamapanjerabatt.