Forbedret kvalitet på REDX

Lesetid: ca 2 min

Vi har gjort en del tiltak for å forbedre kvaliteten på REDX, og vi ser klare forbedringer av resultatene.

Bilde fra laboratoriet der en laborant jobber med sæden.
Vi ser nå klare forbedringer i resultatene ved bruk av REDX (kjønnsseparert NRF-sæd), etter en omfattende prosess med å kvalitetssikre alle operasjoner. Foto: Aurora Hannisdal

REDX er Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd på NRF.  I 2021 hadde vi utfordringer i produksjonen av REDX som førte til at vi i en periode måtte stenge ned laboratoriet for å kvalitetssikre alle operasjoner. Dette ble svært vellykket, og vi ser klare forbedringer i resultatene. 

Forbedring av resultater 

Siden produksjonen startet opp igjen har vi hatt en forbedring på syv prosent.

Beregninger over de siste tre måneder vi har resultater fra (des-feb), viser i overkant av 62 prosent ikke-omløp (IO56) for REDX og tilsvarende resultat for vanlig sæd var på om lag 72 prosent. Dermed er vi svært nær målsettingen om å ikke ligge lavere enn 10 prosent under vanlig sæd. 

Signaler fra felt bekrefter den samme tendensen, og vi har blant embryokvigene fått åtte av ni drektigheter på første forsøk på en pulje kviger. 

Tydeligere krav til utvelgelse av okser 

Laboratoriet for kjønnsseparering av NRF-sæd ble bygget opp i slutten av 2017, med teknologi fra ABS Global. Det er avansert teknologi, og vi har hatt våre utfordringer. 2021 var et tøft år, der vi har sett på alle ledd i prosessen. 

Vi er tydeligere på hvilke krav vi må sette til de oksene vi skal bruke. I utvelgelsen av okser som kan gå til kjønnsseparering har sædkvalitet derfor blitt et mye viktigere kriterium for Geno. Vi tilbyr derfor kjønnsseparert sæd fra et begrenset utvalg av okser som er gode produksjonsokser på REDX.

I Geno sin nettbutikk finnes det en oversikt over hvilke okser som er tilgjengelige med kjønnsseparert sæd.

NRF-eliteoksen 12197 NR Haflingerhoff
12197 NR Haflingerhoff er en av oksene med tilgjengelig REDX-sæd denne perioden. Foto: Jan Arve Kristiansen

Forbedringer i produksjon 

Vårt laboratorium er også nå justert inn på de samme kvalitetskrav med hensyn til antall celler per strå, renhet og motilitet etter frysing som alle andre laboratorier som produserer på samme teknologi. Dette går ikke på bekostning av kvalitet. 

Det er et stort potensial i produksjonen av kjønnsseparert sæd, noe som synliggjøres ved en økning i det internasjonale salget. Den store etterspørselen gjør at Geno har gått fra to til tre skift per døgn for å doble produksjonen.   

Les mer om overgangen til tre skift her

Les mer om endringene i REDX-produksjonen her