Stabilt gode resultater for REDX

Lesetid: ca 4 min

Den positive trenden fortsetter med svært gode resultater ved bruk av REDX kjønnsseparert NRF-sæd. De siste resultatene viser et snitt på fruktbarhet på 63,6 i ikke-omløpsprosent etter 56 dager.

Bilde av to kvigekalver ute foran en rød driftsbygning.
Ved bruk av REDX kan det forventes at rundt 90 % blir kvigekalver. Foto: Turi Nordengen.

I disse kampanjetider med 50 kr i rabatt på REDX kjønnsseparert sæd, er det ekstra gledelig at resultatene er på et så stabilt godt nivå. Det holder seg innenfor målet om maks 10 prosentpoeng lavere enn resultatet ved bruk av konvensjonell sæd.

Renhet på ca 90 prosent

Renheten ved bruk av REDX ligger på ca 90 %. Det vil si at vi kan forvente at 90% av kalvene som fødes er kvigekalver. Dette er godt innenfor målsettingene vi har for produktet og vi kan derfor på det varmeste anbefale økt bruk av REDX. 

Produksjonen av REDX

Vi skal i 2023 produsere ca 20.000 strå for det norske markedet. Det er et volum som vi bruker ca 2 uker på å produsere. Resten går til det internasjonale markedet. Det er med andre ord gode muligheter for å øke bruken av REDX innenlands for de som ønsker det. 

REDX-laben.png
Fagleder på kjønnsseparert laboratoriet Nina Hårdnes Tremoen er nøye på at kvaliteten er god, slik at kundene får et godt resultat. Foto: Margrete Nøkleby.

Mye som skal klaffe

Det er mange faktorer som skal være på plass for å oppnå gode resultater med bruk av kjønnsseparert sæd. God kvalitet på produktet er et svært godt utgangspunkt, men den jobben som bøndene selv og inseminøren gjør er også helt avgjørende. God brunstkontroll, treffe riktig inseminasjonstidspunkt og gode rutiner for sædhåndtering og inseminasjon er viktig for å lykkes.

Aktivitetsmåler er et godt hjelpemiddel for å oppdage brunst og treffe riktig inseminasjonstidspunkt. Det å velge ut de riktige dyrene til å bruke REDX på, er også en viktig faktor. Det betyr dyr med god fruktbarhetsstatus og høy avlsverdi. 

Resultatene viser at produsenter og inseminører gjør en utmerket innsats i dette arbeidet.

Les om REDX - Eit lurt val i besetninga di v/Rannveig Farestveit

Hør bonde Ole Bjørner Flittie fortelle om egne erfaringer med REDX.

Verdien av å produsere sommermelk