Sommermelk-kampanje på REDX

Lesetid: ca 2 min

Ved å benytte REDX nå, kan du skaffe deg kvalitetskyr for produksjon av sommermelk i fremtiden. Vi har nå 70 kr rabatt på REDX fram til 11. september.

Bilde av kvige i blomstereng
En kvigekalv fra godkua eller kviga som man har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. Foto: Eva Husaas

En kvigekalv fra godkua eller kviga som man har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. Hvis kvigekalven blir født på ett tidspunkt som i neste omgang kan bidra til mer sommermelk, er det helt supert.

Benytt derfor mulighetene med kjønnsseparert NRF-sæd (REDX) til rabattert pris i kampanjeperioden 19. april-11. september.

Kampanje i samarbeid med TINE og OS ID

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom TINE, OS ID og Geno. I perioden 19. april til 11. september vil derfor alle tre bedrifter sette søkelys på sommermelk, REDX (kjønnsseparert NRF-sæd) og SenseHub aktivitetsmåler.

Kampanjen har tre klare målsettinger:

 1. Økt andel sommermjølk
 2. Økt bruk av REDX, kjønnsseparert NRF-sæd
 3. Sikre og øke bruken av semin med aktivitetsmåleren SenseHub

Forbedret kvalitet på REDX

I fjor hadde vi utfordringer i produksjonen av REDX som førte til at vi i en periode måtte stenge ned laboratoriet for å kvalitetssikre alle operasjoner. Dette ble svært vellykket, og vi ser nå klare forbedringer i resultatene.

Siden produksjonen startet opp igjen har vi hatt en forbedring på 7 prosent. De siste beregningene er for desember måned og viser 62 prosent ikke-omløp (IO56) for REDX og tilsvarende resultat for vanlig sæd var på 72 prosent. Dermed er vi svært nær målsettingen om å ikke ligge lavere enn 10 prosent under vanlig sæd.

Signaler fra felt bekrefter den samme tendensen, og vi har blant embryokvigene fått åtte av ni drektigheter på første forsøk på en pulje kviger.

Mange har ytret ønske om større utvalg av okser med REDX. Geno har nå gått over til å produsere REDX døgnkontinuerlig. Dette medfører større antall doser produsert både for nasjonalt og internasjonalt marked.

Les mer om overgang til 3 skift på REDX-laboratoriet her

Se oversikt over REDX-eliteokser her

Aktivitetsmåler bidrar til gode resultater

Inseminasjon litt seint i brunsten viser seg å gi de beste resultatene ved bruk av kjønnsseparert sæd. SenseHub aktivitetsmåler vil hjelpe deg i å finne riktig inseminasjonstidspunkt. Dersom du ikke allerede har et godt hjelpemiddel for dette, så er tiden riktig til å vurdere dette nå. Ta kontakt med oss i Geno og vi vil gjerne gi deg råd om aktivitetsmåler for din besetning.

Les mer om SenseHub her

Rabatt på REDX

Fra 19. april til og med 11. september er det 70 kr rabatt på REDX (kjønnsseparert NRF-sæd)!

 Tillegget for REDX som vanligvis koster 250 kr koster nå 180 kr.

Bestillinger som blir gjort i nettbutikk etter 1.april med utlevering etter 19.april får også kampanjerabatten. Alle bestillinger gjort fram til og med 11.september med utlevering i etterkant av dette får også kamapanjerabatt.

Sjekk tilgjengeligheten av REDX

Benytt deg av funksjonen «Innhold i beholder» på geno.no og få oversikt over tilgjengeligheten av REDX hos inseminøren.

  1. Logg deg inn på «Min side»

  2. Gå inn på menyvalget «Innhold i beholder»

  3. Søk opp aktuell inseminør

  4. Se oversikt over okser og antall doser av de ulike sædtypene inseminøren har i beholderen

På denne måten kan du se hvilke okser som er tilgjengelige og huke av for det i Geno avlsplan. Da får du opp de beste kombinasjonene med REDX elite som inseminøren har tilgjengelig i beholderen. Er det spesielle ønsker, oppfordres det til å melde fra om dette slik at aktuell okse kan settes ned i beholderen til inseminøren.

For å få enda bedre utvalg kan du bestille REDX av de oksene du ønsker i nettbutikken. Her vil det også være mulig å bestille fra okser som på grunn av lite sædlager kun er tilgjengelig via netthandel.

Se tilgjengelige REDX-okser her