Sats på kvigene – dropp gardsoksen på beitet

Lesetid: ca 3 min

Mer sommermelk betyr at flere kyr og kviger må styres mot kalving i mars – mai. Sommeren er en travel tid, og det virker praktisk og enkelt å bruke gardsoksen på beitet. Hvorfor lønner det seg å inseminere?

Tenk HMS!

Det er vesentlig mer avslappet og tryggere å bevege seg i beitet dersom oksen kommer som frossen sæd og ikke opptrer med fire bein og som en vokter av kvigeflokken. Når sædstrået blir mer attraktivt enn gardsoksen, er det nødvendig å finne praktiske brunstkontroll- og inseminasjonsløsninger på beitet.

Dette kan du lese mer om i Buskap i artikkelen «Kviga som glapp» i Buskap nr. 5, som kommer i post fra og med 25 juni.

Planlegging og forutsigbarhet

Å forberede mordyret til kalving er utrolig viktig. Riktig hold på dyra ved kalving er avgjørende for brunst og drektighet etter kalving. Å vite riktig kalvingstidspunkt er derfor verdifullt! Gårdsokse på beite gir usikkert kalvingstidspunkt. Risiko for at gardsoksen er steril eller har svært dårlig sædkvalitet, er omkring 10%. Og det skaper stor frustrasjon hvis oksen ikke «virker» en periode på grunn av skader som halthet og klauvproblemer som lett oppstår i aktiviteten på beitet. Feber og sykdom hos oksen vil også føre til nedsatt sædkvalitet og mulige omløp.

Bruk de beste genene!

Gardsoksen når genetisk sett ikke eliteoksen til knærne.

Velger man å bruke gardsokse, finnes det ingen informasjon om hvilke egenskaper oksen er god og dårlig på, og man risikerer å benytte en okse med kritisk dårlige egenskaper på veldig mange dyr. Dette vil bremse avlsframgangen i besetningen. Velg okse blant de beste som felleskapet har avlet fram. Veterinæren og inseminøren har eliteoksene på dunken!

Avlsframgang

Det skal være vanskelig å få bildet sitt i oksekatalogen! Bare de genetisk aller beste oksene passerer nåløyet for å få framgang for egenskapene produsentene selv er med på å bestemme vektingen av. Å inseminere kvigene er et av besetningens beste verktøy for rask avlsframgang. Kvigene må regnes som besetningens avlsgull. Behandle dem som det!

Med semin har man alltid tilgang på de beste oksene og kan lage optimale kombinasjoner for hver kvige og ku ved hjelp av Geno avlsplan. Dermed brukes flere forskjellige okser i besetningen. Ved bruk av gårdsokse satser man alt på ett kort og mister også muligheten til å lage optimale kombinasjoner.

Semin og økonomi

En eliteokse er i gjennomsnitt 7,5 avlspoeng høyere enn en gardsokse i samlet avlsverdi. Ett avlspoeng har høy økonomisk verdi knyttet til både produksjon og holdbarhet. Avkom etter en eliteokse vil med gode driftsforhold gi en betydelig merinntekt. Gardsoksen betyr ikke bare tapt inntekt, men også en kostnad ved innkjøp, utsatt slakt, oppstalling og fôring. Og dersom oksen ikke fungerer optimalt; husk at tomdager koster ca 35 – 40 kr pr dyr pr dag.

God timelønn ved investering i semin om sommeren!

Det er uten tvil mange fordeler ved å benytte semin i stedet for gardsokse. For å lykkes med inseminering på vår og sommer er det noen utfordringer som må løses, men inseminering i beitesesongen er ingen umulig oppgave! Lønnsomheten i produksjon av sommermelk gir rom for investeringer som kan løse disse utfordringene.

Sommermelk

Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor de som leverer melk i denne perioden. 

Les mer om sommermelk her