1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

NRF-embryo kun i avtalebesetninger fra oktober

Fra 1. oktober 2023 er det ikke lenger mulig å kjøpe/legge inn NRF-embryo for andre enn avtalebesetninger for embryo.

Bilde av embryokviger i bingen i fjøset på Store Ree
Fra 1. oktober 2023 vil det kun bli lagt inn NRF-embryo i avtalebesetninger. Foto: Turi Nordengen.

Fra oktober avslutter vi ordinært salg av NRF-embryo. Årsaken til dette er at embryo er et avlstiltak. Ved kun å legge inn embryo i avtalebesetninger kan vi sikre at vi får genotypet og kjøpt inn kalver etter embryoinnlegg. Dette gir igjen verdi til alle produsenter ved å bidra til å heve nivået på framtidens NRF-eliteokser.

Hvorfor kun embryo i avtalebesetninger?

Geno har en egen avtale med avtalebesetninger som sikrer oss at alle avkom etter embryo blir genotypet og at vi har rett til å kjøpe inn avkom etter embryo. Det inkluderer også rask innmelding i Kukontrollen, drektighetsundersøkelse innen 56 dager og rask innsending av GS-prøver. Dette er ikke noe vi kan sette krav til i andre besetninger, og derfor kan vi risikere at vi ikke får genotypet og kjøpt inn verdifull genetikk fra besetninger som ikke er avtalebesetninger. Dette er veldig viktig for avlsarbeidet, og blir viktigere og viktigere for å kunne tilby NRF-okser av høy kvalitet i fremtiden.

Hvordan bli avtalebesetning?

Legger du inn mange embryo privat i dag og er interessert i å bli avtalebesetning? Det er det en mulighet for hvis du er innenfor området til en embryoveterinær og tilfredsstiller kravene for avtalebesetninger. Ta i tilfellet kontakt med Geno og meld din interesse.

Her finner du kravene til avtalebesetninger for NRF-embryo

Hvorfor embryo som avlstiltak?

Bakgrunnen for at Geno så behov for å sette i gang med embryoproduksjon, var introduksjonen av REDX (kjønnsseparert NRF-sæd). REDX er et produkt som i all hovedsak brukes for å sikre rekrutteringen av kviger til påsett etter de beste kyrne i besetningen. Dette er de samme kyrne som tidligere har produsert oksekalver som Geno har kjøpt inn som seminokseemner.

Embryosatsningen er derfor etablert for å sikre at det blir født oksekalver etter mødre med høye avlsverdier, slik at Geno kan tilby sæd etter seminokser med høyt genetisk nivå også i fremtiden. Det er derfor svært viktig at vi sikrer at vi får genotypet og kjøpt inn kalver etter embryo.