Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

NRF-eliteokser fra oktober 2023

Lesetid: ca 3 min

NRF-eliteokseutvalget fra oktober til desember er nå bestemt. Dette utvalget består av 23 eliteokser, hvorav 13 av dem er nye tilskudd på listen.

 

Utkjøringen av sæd starter 9. oktober og er ute i alle beholdere i løpet av om lag 6 uker.

Om oksegruppen

Gjennomsnittlig samlet avlsverdi for gruppen er 40 (per 18.09.23). Den laveste har 34 og den høyeste har 52. Utvalget utmerker seg spesielt på jur, jurhelse, melk og bein. På egenskapene melk og jur har ingen av oksene under 110 i indeks, og gjennomsnittet ligger på 127 for melk og 126 for jur. For egenskapen melk er oksegruppen sterk både på kg melk og innhold av fett og protein i melk.

To av oksene (12298 NR Ulvsjoen-P og 12311 NR Kinne) kan gi store kalver, og bør derfor ikke brukes på kviger.

Oksene har god spredning på slektskap, med 18 ulike fedre og 20 ulike morfedre.

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra oktober her

Status enkeltgener

Om lag halvparten av de 23 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er tre okser (12284 NR Laugaland-PP, 12318 NR Stokkeneset-PP, 12307 NR Vagle-PP) homozygot kollete. Disse tre vil derfor kun gi kolla avkom.

En av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. 20 av oksene har A2/A2-varianten for betakasein, og tre A1/A2. 

Det er 2 okser i utvalget som er bærer av BTA12 (12323 NR Innistu, 12305 NR Guldalsvollen-P). Det er ingen okser i utvalget som er bærere av BTA8H og AH1. BTA12, BTA8H og AH1 er mutasjoner som påvirker fruktbarhet/dødfødsler.

Disse mutasjonene uttrykkes kun negativt hvis de nedarves fra både mor og far. Bærerstatusen i seg selv er derfor ikke farlig, så lenge de ikke kombineres med andre bærere. Disse mutasjonene er derfor inkludert i Geno avlsplan, så det ikke er mulig å få forslag på en okse som er bærer hvis kua/kviga er bærer. Dette gjelder i hovedsak for genotypede dyr, men hvis dyret ikke er genotypet sjekkes bærerstatus på morfar.

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for her

REDX-Elite og SpermVital

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet.

Følgende eliteokser er tilgjengelig som REDX: 12284 NR Laugland-PP, 12289 NR Piggberget, 12292 NR Gilde-P, 12293 NR Breili, 12297 NR Muri-P, 12299 NR Dal, 12304 NR Rinden, 12306 NR Nesli-P, 13307 NR Vagle-PP, 12311 NR Kinne, 12318 NR Stokkeneset-PP, 12321 NR Lid-P, 12323 NR Innistu, og 12325 NR Frislid-ET.

Oversikt over alle okser tilgjengelige for bestilling med REDX finner du her

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden:
12272 NR Kjolstad, 12286 NR Brattli-P, 12298 Ulvsjøen-P, 12301 NR Auro, 12302 NR Ekrene-P, 12303 NR Lillevold-ET, 12305 NR Guldalsvolden-P, 12308 NR Sundsvåg og 12316 NR Nergarden-P.

Webforedrag: NRF-eliteokser fra oktober 2023 v/Hans Storlien

Ordforklaring

Homozygot

Homozygot er når begge genvariantene (allelvariantene) på et locus er like. Ei ku som har to sett av den kollete genvarianten (KK) er homozygot.

Heterozygot

Heterozygot er når genvariantene (allelvariantene) på et locus er ulike, i motsetning til homozygot. Ei ku som har en kollet genvariant (K) og en hornet genvariant (h) er heterozygot.

Mutasjon

Mutasjon er en spontan endring i DNA-tråden på molekylnivå. Det kan være at en liten DNA-sekvens enten er blitt borte, er tilført uten at den opprinnelig var der, eller er byttet ut med en annen DNA-sekvens.

Indeks

En indeks er en standardisert avlsverdi, som er presentert som et avvik fra gjennomsnittet i populasjonen eller en bestemt referansepopulasjon. Vanligvis blir gjennomsnittlig indeks satt til 100, med et standardavvik på ±10 poeng.

Ordliste med flere avlsuttrykk

Webforedrag v/Hans Storlien

Hans Storlien presenterer NRF-eliteoksene fra oktober 2023

Se filmen på Youtube