BTA8H – haplotype med negativ effekt på fruktbarhet

Lesetid: ca 1 min

BTA8H er en haplotype på kromosom 8 som inneholder en recessiv dødelig mutasjon. Den gir rask embryodød og tidlig omløp.

Denne haplotypen ble oppdaget av avlsforskere i Geno høsten 2020, og har en ganske lik virkning som fruktbarhetsdelesjonen (BTA12). Forskjellen er at denne gir rask embryodød og tidlig omløp, mens fruktbarhetsdelesjonen gir seint omløp/kasting.

Vi har ikke identifisert selve mutasjonen som er årsaken til rask embryodød og tidlig omløp. På bakgrunn av analyse av genotyper og kukontrolldata har vi derimot funnet er et område på kromosom 8 som må inneholde en recessiv dødelig mutasjon. Kromosom 8 hos storfe (Bos taurus) blir ofte kalt BTA8 i vitenskapelig literatur, og BTA8H står for «haplotype på kromosom».

At BTA8H inneholder en recessiv dødelig mutasjon betyr at dyr som kun er bærere av denne haplotypen ikke påvirkes. Dersom et embryo (et befruktet egg) derimot arver denne haplotypen fra både far og mor gir dette rask embryodød og tidlig omløp. Kua må dermed insemineres på nytt og det tar lengre tid før den er i produksjon igjen.

Viktig med gode kombinasjoner

BTA8H uttrykkes kun negativt hvis embryoet arver genet fra både mor og far. Den er derfor inkludert i Geno avlsplan, så det ikke er mulig å få forslag på en okse som er bærer hvis kua/kviga er bærer. Dette gjelder i hovedsak genotypede kyr/kviger, men hvis dyret ikke er genotypet sjekkes bærerstatus på morfar.

Frekvens i NRF-populasjonen

BTA8H kan spores tilbake i NRF-populasjonen til de eldste genotypede oksene fra 1970-tallet. Frekvensen av bærere svinger rundt 10% i perioden fra 1980-2000, men senere har fekvensen gått litt ned til om lag 6% i dagens NRF-populasjon.

Ordforklaring

Hva er en haplotype?

En haplotype (haploid genotype) er en gruppe gener eller SNPer (genetiske markører) hos en organisme som nedarves sammen, fra en av foreldrene. Ordet «haploid» beskriver celler med bare ett sett med kromosomer (som kjønnsceller), og ordet «genotype» refererer til den genetiske sammensetningen av en organisme.

En haplotype kan beskrive alt fra få gener eller SNPer til mange gener eller SNPer på samme kromosom som nedarves sammen.

Hva er en mutasjon?

En mutasjon er en varig forandring i dyrets DNA. Mutasjoner skjer naturlig og kan være både små endringer i ett punkt på DNA-tråden eller store endringer ved omorganisering av et helt kromosom.

Flere avlsuttrykk du lurer på? her finner du en ordliste