1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

NRF-eliteokser fra juni 2024

Lesetid: ca 4 min

Denne gangen består eliteokseutvalget av 22 okser, 13 av disse er nye. I tillegg prelanseres seks okser som sendes ut i ulike områder.

 

Utkjøringen av sæd fra nye eliteokser starter 3. juni og er ute i alle beholdere i løpet av seks uker.

Èn av oksene (12347 NR Busetbranden-P) er slaktet og har lite lager. Den er derfor kun tilgjengelig via spesialbestilling i Genos nettbutikk.

Om oksegruppen

Gjennomsnittlig samlet avlsverdi for hele oksegruppen (inkludert oksene som prelanseres) er på 41 (per 06.05.24). Den laveste har 32 og den høyeste har 55. Utvalget utmerker seg spesielt på melk, jur, jurhelse og bein med ett gjennomsnitt på henholdsvis 127, 126, 114 og 111. Det er ingen okser som har under 110 i indeks for melk og jur, og oksegruppen er også sterk på innhold av fett og protein i melk.

Fem av oksene (12367 NR Ekra-PP, 12354 NR Kleiven-ET, 12377 NR Torstad-P, 12341 NR Floaasen og 12343 NR Stokka) kan gi store kalver, og bør derfor ikke brukes på kviger.

Tre av NRF-eliteoksene er etter embryo (12354 NR Kleiven-ET, 12361 NR Veastad-ET og 12364 NR Steen-P-ET).

Hele 17 av oksene er kollete. Av disse er en homozygot kollet, og gir derfor kun kollete avkom (12367 NR Ekra-PP). 13 av oksene er bærere av B-varianten av kappakasein. Tre av disse er homozygote for varianten (BB). Ingen av oksene er bærere av mutasjonene AH1, BTA12 eller BTA8H.

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra juni

Oppdretter med to eliteokser

Nylig hadde Skretting Ku DA inne to eliteokser samtidig (12322 NR Elgane-P-ET og 12328 NR Vestre-P). Denne gangen er det også to eliteokser i utvalget som har samme oppdretter. Oksene 12349 NR Hallanger og 12374 NR Lindvik er begge født hos Ivar Lindvik i Vallavik i Voss. 12349 NR Hallanger er inne i sin andre periode, mens 12374 NR Lindvik er ny. Disse to er toppokser med de høyeste avlsverdiene av alle eliteoksene i dette utvalget.

Gratulerer til Ivar Lindvik! Det er en historisk bragd å komme gjennom nåløyet med to toppokser på samme tid.

 

REDX Elite

REDX Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet. Utvalget av REDX Elite i den kommende perioden: 12339 NR Broen-P, 12341 NR Flosaasen-P, 12344 NR Haaland-P, 12349 Hallanger-P, 12351 NR Gosen, 12352 NR Reinaaga-P, 12355 NR Brandstad og 12362 NR Nodland-P.

Kun et utvalg av REDX-oksene vil være tilgjengelig i hver dunk. Husk at du under «Min side» kan få oversikt over hvilke REDX okser som finnes i beholderen til din inseminør. Da kan du basert på det, lage avlsplan som kun inkluderer okser du har tilgang til.

I nettbutikken finner du oversikt over samtlige okser som er tilgjengelig for nettbestilling av REDX kjønnsseparert sæd.

Utvalgte okser med kampanjepris på REDX

Okser med Spermvital

Det er foretatt endringer i produksjonen av SpermVital. Det gjør at vi nå kan tilby Spermvital av de aller beste oksene. Denne gangen har derfor halvparten av oksene produsert både REDX (kjønnsseparert) og SpermVital sæd.

Utvalget av okser med SpermVital i den kommende perioden er: 12334 NR Udjus-P,  12343 Stokka, 12346 Kalland-P, 12348 NR Kjosaas-P,  12354 NR Kleiven-ET, 12357 Stavran, 12359 Olstad-P og 12374 NR Lindvik.

Prelansering av okser

I tillegg til det ordinære eliteokseutvalget er det denne gangen plukket ut seks okser som prelanseres. Oksene er unge og har ikke opparbeidet seg fullt sædlager enda. De blir derfor i første omgang kun sendt ut i enkelte områder, og blir tilgjengelige i hele landet fra neste eliteokseuttak i oktober.

Distribueres fra rutene som går fra Store Ree, Innlandet:

Distribueres fra rutene som går fra Særheim, Rogaland:

Distribueres fra rutene som går fra Hallsteingård, Trøndelag:

Importerte eliteokser

Det er en ny Viking Rød-okse denne gangen. Det er 24086 VR Ulslev-P med 39 i avlsverdi. I tillegg er det mange tidligere importerte eliteokser som vil være tilgjengelige i perioden. 

Presentasjon av eliteoksene fra juni 2024

Webforedrag v/Hans Storlien

Se filmen på Youtube