NRF-eliteokser fra desember 2023

Lesetid: ca 4 min

Utvalget av NRF-eliteokser fra desember til mars er nå bestemt. Det består av til sammen 24 eliteokser hvor 11 av disse er nye tilskudd på listen.

 

Utkjøringen av sæddosene starter 4. desember og er ute i alle beholdere i løpet av om lag 6 uker. En av NRF-eliteoksene, 12286 NR Gravdal-P-ET, er slaktet og har derfor begrenset sædlager. Denne blir ikke tilgjengelig på sædruta, men kan bestilles i Genos nettbutikk så lenge det er doser på lager.

Om oksegruppen 

Gjennomsnittlig samlet avlsverdi for gruppen er 39 (per 20.11.23). Den laveste har 33 og den høyeste har 49. Utvalget utmerker seg spesielt på melk, jur, jurhelse og bein. Gjennomsnittet ligger på 128 for melk, 124 for jur, 110 for jurhelse og 112 for bein. Det er ingen okser under 110 i indeks for melk, og oksegruppen er sterk både på kg melk og innhold av fett og protein i melk. 

To av oksene (12311 NR Kinne og 12335 Austigard-P) kan gi store kalver, og bør derfor ikke brukes på kviger. 

Oksene har god spredning på slektskap, med 20 ulike fedre og 18 ulike morfedre. 

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra desember

Status enkeltgener 

15 av de 24 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er to okser (12318 NR Stokkeneset-PP, 12307 NR Vagle-PP) homozygot kollete (KK). Disse to gir derfor kun kollete avkom. Årsaken til dette er at dyr med hornstatus KK garantert gir videre K-varianten til sine avkom, og fordi det kun trengs èn K-variant for å bli kollete (fordi K-varianten er dominant) blir alle avkom kollete. 

Fem av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. 22 av oksene har A2/A2-varianten for betakasein. 

Det er 2 okser i utvalget som er bærer av BTA12 (12323 NR Innistu, 12305 NR Guldalsvollen-P). Det er ingen okser i utvalget som er bærere av BTA8H og AH1. BTA12, BTA8H og AH1 er mutasjoner som påvirker fruktbarhet/dødfødsler. 

Disse mutasjonene uttrykkes kun negativt hvis de nedarves fra både mor og far. Bærerstatusen i seg selv er derfor ikke farlig, så lenge de ikke kombineres med andre bærere. Disse mutasjonene er derfor inkludert i Geno avlsplan, så det ikke er mulig å få forslag på en okse som er bærer hvis kua/kviga er bærer. Dette gjelder i hovedsak for genotypede dyr, men hvis dyret ikke er genotypet sjekkes bærerstatus på morfar. 

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for

REDX-Elite

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet. 

REX elite fra desember23.JPG
Okser som er tilgjengelige som REDX Elite. 

I nettkatalogen finner du oversikt over samtlige okser som er tilgjengelig for nettbestilling av REDX kjønnsseparert sæd.

Okser med SpermVital

Utvalget av okser med SpermVital i den kommende perioden:

Stamboknr. Navn
12283 NR Brattli-P
12301 NR Auro
12303 NR Lillevold-ET
12305 NR Guldalsvollen-P
12316 NR Nergarden-P
12317 NR Tjonnaas-P
12322 NR Elgane-P-ET
12324 NR Aamodt-P

 

Importerte eliteokser

Det er importert tre nye Viking rød-okser (24083, 24084 og 24085). Oksen 24085 VR Fiesta P vil kun være tilgjengelig med kjønnsseparert sæd.

Viking rød-okser fra desember23.JPG
Oversikt over Viking rød-okser med verdier pr. 20.11.23 for samla avlsverdi og noen utvalgte egenskaper.

 

Webforedrag: NRF-eliteokser fra desember 2023 v/Hans Storlien

Ordforklaring

Homozygot er når begge genvariantene (allelvariantene) på et locus er like. Ei ku som har to sett av den kollete genvarianten (KK) er homozygot.

Heterozygot er når genvariantene (allelvariantene) på et locus er ulike, i motsetning til homozygot. Ei ku som har en kollet genvariant (K) og en hornet genvariant (h) er heterozygot.

Mutasjon er en spontan endring i DNA-tråden på molekylnivå. Det kan være at en liten DNA-sekvens enten er blitt borte, er tilført uten at den opprinnelig var der, eller er byttet ut med en annen DNA-sekvens.

En indeks er en standardisert avlsverdi, som er presentert som et avvik fra gjennomsnittet i populasjonen eller en bestemt referansepopulasjon. Vanligvis blir gjennomsnittlig indeks satt til 100, med et standardavvik på ±10 poeng.

Ordliste med flere avlsuttrykk

Webforedrag v/Hans Storlien

Hans Storlien presenterer NRF-eliteoksene fra desember 2023

Se filmen på Youtube