Geno om genredigering

Det er mange meninger om genredigering, men hva er egentlig genredigering? Hva skiller det fra genmodifisering? Hva kan det brukes til, og hva bør det brukes til?

Og ikke minst; hva er Geno sitt ståsted? Hvorfor mener Geno at genteknologiske verktøy er viktige for fremtidig avl? 

Her finner du svar på spørsmålene og litt fakta om teknologien, som du kanskje ikke visste fra før:

Geno om genredigering

Høringssvar fra Geno på utredning fra Genteknologiutvalget

Kristin Malonæs_foto2 Rasmus Lang-Ree.JPG
Geno, her ved administrerende direktør Kristin Malonæs, mener at genredigering kan, i kombinasjon med konvensjonelle avlsmetoder og annen teknologi, bidra til å styrke viktige bærekraftsmål for norsk husdyravl. Foto: Rasmus Lang-Ree.

Se opptak av medlemsmøte om genredigering

Fakta om genteknologi

Genteknologi er moderne teknologi hvor man arbeider med arvematerialet (DNA) i laboratoriet for å kartlegge og lære om eller endre organismers genetiske sammensetning. Den omfatter flere forskjellige teknikker hvor genredigering står sentralt. Genteknologi anvendes innen forskning, medisinsk behandling, jordbruk og industri.

Genredigering er en ny teknologi som gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i DNA-et til levende organismer. Den meste omtalte metoden for genredigering de siste årene er CRISPR, hvor man bruker proteinet Cas9 til å klippe i genomet samt en kort RNA-sekvens til å styre hvor endringen skal skje. Et viktig skille mellom genredigering og “klassiske” GMO-teknikker er at genredigering kan gjøres uten å sette inn DNA fra andre arter.

CRISPR står for «Clustered Regularly Interspaced Short Palendromic Repeats». Prinsippet er kort sagt at man kan endre gener ved å fjerne, bytte ut eller legge til DNA. Denne metoden er utviklet til å bli særs presis, slik at den treffer akkurat på den posisjonen på genet som er ønskelig.

En genmodifisert organisme (GMO) er en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Det er vanlig at en genmodifisert organisme har fått tilført ett eller flere nye gener, som regel fra en annen art (trans-gen). GMO brukes gjerne fordi man ønsker å gi organismen en ny egenskap.