Høringssvar til utredningen fra Genteknologiutvalget

Geno har sammen med Norsvin og AquaGen gitt høringssvar på genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Genteknologiutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. november 2020. Mandatet til utvalget var blant annet å utrede utviklingen av genteknologi og komme med anbefalinger om regulering.

Ute på høring

Tirsdag 6. juni 2023 la genteknologiutvalget, ved utvalgsleder Anna Wargelius, fram utredningen for politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet.

Dette er nå ute til høring med frist 22. februar 2024.

Høringssvar

Geno, Norsvin og AquaGen har mange felles interesser og behov og valgte derfor å sende felles innspill angående regulering av genteknologi. I høringssvaret grunngir selskapene først hvorfor de mener det er et stort behov for betydelige lettelser i regelverket, og deretter beskrives konkrete synspunkter.

"Kort oppsummert mener vi at genredigering er et viktig verktøy for å styrke dyrehelse, -velferd, bærekraft og konkurransekraft i husdyrproduksjonen, men at rammene for at vi skal kunne ta teknologien i bruk ikke er tilstede i dag. Vi støtter forslaget fra Genteknologutvalgets flertall, med særlig vekt på å skille genredigering/presisjonsavl fra GMO både i godkjenningsprosedyren og i forhold til markedsvilkår." - Utdrag fra høringssvaret

Les hele høringssvaret fra Geno SA, Norsvin SA og AquaGen AS

Frokostmøte 6. mars 2024: Global helse og bioteknologi