Prisoverrekkelser på årsmøtet i Geno

Lesetid: ca 6 min

Det var stor stas når Avlsstatuetten 2023, Genos eksportpris 2023, Beste elitekvige 2023 og Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for 2023 ble delt ut på Geno sitt årsmøte.

Vinnerne Brit-Ellen og Ole Anders poserer med blomster og diplom i hendene.
Brit-Ellen Bøhn og Ole Anders Hodnungseth fra HR Samdrift DA mottok prisen for beste NRF-elitekvige 80599 Fjelldokka-PP. Foto: Turi Nordengen.

Prisene ble høytidelig delt ut under festmiddagen på Geno sitt årsmøte 2024.

Avlsstatuetten for 2023: 12297 NR Muri-P

Genos avlsstatuett for 2023 gikk til oppdretterne Bente og John Oskar Muri fra Ørskog på Sunnmøre. De mottok denne for NRF-oksen 12297 NR Muri-P.

NRF-oksen 12297 NR Muri-P hadde 54 i samla avlsverdi da den ble tatt ut som eliteokse i juni 2023. Det er en kolla okse som er veldig sterk på melk i tillegg til gode verdier for lynne, jurhelse, jur og klauvhelse. Far til oksen er 12114 Hagemoen-P og morfar er 11967 Svartbekk.

Favorittokse fra Sunnmøre

Bente og John Oskar Muri driver et melkebruk i Ørskog i Ålesund kommune, hvor de har løsdriftsfjøs med litt over 50 melkekyr. Og med et gjennomsnitt på rett rundt 10 000 kg i produksjon, har disse oppdretterne flere gode resultater å skilte med. Oksen 12297 NR Muri-P er en favoritt hos mange, og særlig har han en høy stjerne hos Geno sin salgssjef i Amerika.

- Foreldrene min har holdt på i mange år og er veldig stolte nå over å ha vunnet denne prisen, sa Ingrid Muri da hun tok i mot avlsstatuetten

Populær i utlandet

Etter at 12297 NR Muri-P var ferdig brukt i Norge ble det eksportert ca 5000 doser til Færøyene, Polen, Storbritannia, USA, Italia og Frankrike i 2023. Oksen er populær, og produserer fortsatt for det internasjonale markedet.

Geno sin avlsstatuett er en kalv støpt i bronse, festet på sokkel, med inskripsjon. I tillegg utbetales en pengepremie på 10 000 kr.

Prisvinnere_Foto Turi Nordengen-13.jpg
Ingrid Muri var tilstede på årsmøtemiddagen og tok i mot avlsstatuetten på vegne av sine foreldre, Bente og John Oskar Muri, som er oppdrettere av oksen 12207 NR Muri-P. Prisen ble delt ut av styreleder i Geno, Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen.

Reglene for tildeling og oversikt over vinnere

Eksportprisen 2023: 12222 NR Skoien

Eksportprisen for 2023 gikk til oppdretterne Line Borgerud Skøien og Ole Hjerpaasen fra Hølen i Østfold for oksen 12222 NR Skoien.

Line Borgerud Skøien og Ole Hjerpaasen er oppdrettere til en stor eksport-stjerne. NRF-oksen 12222 Skoien er kjent for mange, både i inn- og utland. Over 80 000 doser er solgt totalt fra Skoien, og har solgt særlig godt i USA, men er også å finne i Sør-Amerika, Asia, Oseania og Europa.

Avlsstjerne

I fjor var det også 12222 NR Skoien som ble hedret med avlsstatuetten, så oppdretterne er vant til oppmerksomheten til avlsstjerna. Skoien hadde 58 i avlsverdi da den ble tatt ut som eliteokse i mai 2022 og har vært oppe i hele 61 i avlsverdi på det meste. Oksen har en fantastisk egenskapsprofil. Han har gode verdier på nesten samtlige egenskaper og utmerker seg spesielt på melk, jur og bein.

- Jeg har fulgt med på oksen gjennom året for å se om den falt i avlsverdi, men den har holdt seg oppe. Det er veldig gøy, sa Line Borgerud Skøien da hun mottok eksportprisen for 12222 NR Skoien.

Eksporteres fortsatt

Oksen får mye oppmerksomhet når det er internasjonale gjester i det nye oksefjøset på Store Ree, og produserer fortsatt for det internasjonale markedet. Far til Skoien er 12027 Storflor og morfar er 11876 Alm.

Prisvinnere_Foto Turi Nordengen-7.jpg
Oppdretter Line Borgerud Skøien og og datter Esther Hjerpaasen Skøien tok i mot eksportprisen for oksen 12222 NR Skoien. Foto: Turi Nordengen.

Reglene for tildeling og oversikt over prisvinnere

Beste NRF-elitekvige 2023: 80599 Fjelldokka-PP

Genos pris for beste NRF-elitekvige 2023 gikk til oppdretter HR Samdrift DA på Gol. 

Årets beste elitekvige, Fjelldokka-PP, har hatt god konkurranse. Ikke minst siden hun var en av fire kvigekalver som ble kjøpt fra samme oppdretter, HR Samdrift DA, i løpet av 2023! Samdriften har virkelig gode resultat å vise til. Og alle kvigekalvene kjøper de også tilbake etter embryoproduksjon. De er da drektige, og blir mjølkekyr i besetningen.

- Vi kjøpte Dokka, mor til Fjelldokka, på auksjon på Dyrsku'n kunne Brit-Ellen Bøhn fortelle da hun og Ole Anders Hodnungseth mottok prisen for beste NRF-elitekvige.

Beste avlsverdi

Elitekviger er benyttet til embryoproduksjon, og har dermed produsert godkjent embryo for frysing. Kviga kan være etter semin og embryo. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Dersom flere kviger ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Vedtak om tildeling av pris for beste NRF-elitekvige blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Fjelldokka-PP har en avlsverdi på 51, og er homozygot kolla. Hun har veldig gode verdier på melk, hastighet og jur.

Prisvinnere_Foto Turi Nordengen-3.jpg
Brit-Ellen Bøhn og Ole Anders Hodnungseth fra HR Samdrift DA mottok prisen for beste NRF-elitekvige 80599 Fjelldokka-PP. Prisen ble delt ut av styreleder, Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen.

Reglene for tildeling og oversikt over prisvinnere

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2023: 12322 NR Elgane-P-ET

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for 2023 gikk til oppdretter Skretting Ku DA på Varhaug i Rogaland for oksen 12322 NR Elgane-P-ET. Årets kjøttpris går i år til en okse som er resultat av embryo, og er et godt bevis på hvordan satsingen på embryo gir gode resultat.

Kjøttindeks på 125

12322 NR Elgane-P-ET er en kollet okse, som har veldig gode verdier på både kjøtt og melk. Oksen er tilgjengelig som noen av de få i alle produktvarianter, og er nettopp plukket ut som aktuell ny profilokse for internasjonale markeder. Det vil bli distribuert omkring 12.000 doser i det norske markedet.

To okser fra Skretting Ku DA på eliteokselisten

Oppdretter Skretting Ku DA har på kort tid levert to flotte toppokser, hvor 12322 Elgane-P-ET er den ene, og 12328 Vestre-P er allerede også en toppokse klar for det internasjonale markedet. Så her er det bare å følge med på gode okser fra Skretting Ku DA.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 

Prisvinnere_Foto Turi Nordengen-6.jpg
Tommy Skretting (til venstre) fra Skretting Ku DA fikk Norturas pris for beste NRF-kjøttfeokse for oksen 12322 Elgane-P-ET. Prisen ble delt ut av Nortura v/styreleder Jan Erik Fløtre. Foto: Turi Nordengen.

Reglene for tildeling

Gratulerer til alle vinnerne!

Du kan også lese mer om prisoverrekkelsene i Buskap 4-2024 som kommer ut i slutten av mai.

Prisvinnere 2023

Vinner av avlsstatuett 2023:
12297 Muri-P

12297_NR_Muri (3).jpg
Foto: Turi Nordengen

Vinner av eksportprisen 2023:
12222 Skoien

12222 NR Skoien (1).jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen

Vinner av beste elitekvige 2023:

80599 Fjelldokka-PP

Elitekvige_Fjelldokka.JPG
Foto: Turi Nordengen

Vinner av Norturas pris for beste NRF-kjøttokse:

12322 NR Elgane-P-ET

12322_NR_Elgane-P-ET.jpg
Foto: Turi Nordengen