Endret pris for bomtur og tilrettelegging for inseminering

Lesetid: ca 0 min

Fra 1. februar legges det til pris for bomtur og gebyr for fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminasjon.

Fra 1. februar honoreres bomtur som inseminasjon (det betales ikke for sæd). Bakgrunnen for dette er at inseminør ved en bomtur ofte må inn i fjøset og ser først da at kua for eksempel har blødd, og det derfor ikke er relevant å inseminere. Kostnaden med inseminering og tid er likevel der.

I tillegg har vi økt gebyret per dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminasjon. Årsaken til dette er at dette er en meget uønsket situasjon som fører til HMS-utfordinger og tar mye ekstra tid.

Her finner du oversikt over priser for sæd og inseminering