Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 08.04.2024

Vestlandsk Fjordfe

Oksene 46017 Lysholtunet, 46046 Putte og 46048 Truls distribueres på sædruta og kan bestilles hos din inseminør.

 • Kollet
  Far: 46036 Odin
  Morfar: 46025 Jo
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06824 Maigråen
  Morfar: 46925
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 49550
  Morfar: 46790 Geir
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46025 Jo
  Morfar: 46803 Brimin
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46946 Perry
  Morfar: 46778 Ibsen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 49548 Skjåkgubben
  Morfar: 00000 46016 Skårvang
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06806 Beckman
  Morfar: 49523 Svarteper
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06824 Maigråen
  Morfar: 46004 Legolas
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46947 Sole
  Morfar: 46711 Branden
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46949
  Morfar: 01008 Finntoll
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46928 Gunde
  Morfar: 46859 Dole
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46940 Florian
  Morfar: 46866
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46897 Tørris
  Morfar: 46803 Brimin
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46867 Justin
  Morfar: 46710 Erling
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46892 12280105-0064
  Morfar: 46746 Magne
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46863
  Morfar: 46762 Jesus
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46015 Flo
  Morfar: 46005 Stølen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46010 Eldal
  Morfar: 46000 Nisse
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46010 Eldal
  Morfar: 06823 Rusken
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46736 Bamse (1015)
  Morfar: 46637 Embert 0410
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06823 Rusken
  Morfar: 46731 Okse E. 0184 (0233)
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46009 Gubhage
  Morfar: 46679 Lille Grå 0708
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46746 Magne
  Morfar: 46581 Kong Sverre
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46747 Bjønn
  Morfar: 46748 Asar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46680 Grei 12
  Morfar: 46635 Stålfin 0008
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06819 Rosegut
  Morfar: 06811 Ulven
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46000 Nisse
  Morfar: 46628 Even 433
 • Kollet
  Far: 46671 Tigergutt 56
  Morfar: 46513 Burosen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46648 Steinar 171
  Morfar: 46569 Magne 124
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46617 Tjornij 139
  Morfar: 06806 Beckmann 179
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 448 Lykkedreng
  Morfar: 46553 Engar 594
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46614 Grim 0007
  Morfar: 46535 Ulf
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46613 Okse E. Tutta 176
  Morfar: 46504 Ulvestad 4
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06819 Rosegut
  Morfar: 46541 Varg 433
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06810 Solheimsnes
  Morfar: 46513 Burosen
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46578 Arne 1140
  Morfar: 06805 Lissemann 173
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46574 Russmann 3
  Morfar: 06460 4 Strjon
  Vanlig sæd
 • Ukjent
  Far: 46577 Arne 209
  Morfar: 06464 Russnes
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46550 Sylvar 2
  Morfar: 06460 4 Strjon
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06464 Russnes
  Morfar: 06475 Vevla
 • Kollet
  Far: 46546 Kvikk
  Morfar: 6459 Rønning
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06457 1 Trandal
  Morfar: 06458 2 Grøthol
 • Ukjent
  Far: 06805 Lissemann 173
  Morfar: 06458 2 Grøthol
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46532 Brage
  Morfar: Gråstein
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46504 Ulvestad 4
  Morfar: 06467 Børve
 • Hornet
  Far: 46502 Runde 7
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: Okse E. Olga
  Morfar: 06460 4 Strjon
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46509 Fredrik 7154
  Morfar: 46517 Salar
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 46517 Salar
  Morfar: 06460 4 Strjon
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06458 2 Grøthol
  Morfar:
 • Hornet
  Far: 06469 Bambi
  Morfar: 06460 4 Strjon
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06458 2 Grøthol
  Morfar:
 • Hornet
  Far: Duar (Kyrkjeeide)
  Morfar: 06459 Rønning
 • Kollet
  Far: 46526 Oliver 93
  Morfar: 06467 Børve
 • Hornet
  Far: 06458 2 Grøthol
  Morfar: Sture Stut
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06457 1 Trandal
  Morfar: Okse Fra Grøthol
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06462 Bergatrond
  Morfar: Sture Stut
 • Hornet
  Far: 06460 4 Strjon
  Morfar:
 • Hornet
  Far: 03140 Odin
  Morfar:
 • Hornet
  Far: Truls
  Morfar: Mindor (Berg)
 • Hornet
  Far: 06457 1 Trandal
  Morfar: Okse, Hvit Og Hornet
 • Hornet
  Far:
  Morfar:
 • Hornet
  Far:
  Morfar: