Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Sidet Trønderfe og Nordlandsfe

Oksene 9189 Gaupen, 40015 Rosin, 40042 Løkk-Jo, 40069 Amir og 40072 Idefix distribueres på sædruta og kan bestilles hos din inseminør. 40042 Idefix har i tillegg kjønnsseparert sæd som kan bestilles i nettbutikken.

 • Kollet
  Far: 6738 Mast Skb 86738
  Morfar: 6864 Vidio Svfj 96864
 • Kollet
  Far: 40063 Flekken
  Morfar: 9158 Flå
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9012 Josu
  Morfar: 9006 Nero
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9158 Flå
  Morfar: 9005 Mono
  Vanlig sæd, Kjønnsseparert hunnceller
 • Kollet
  Far: 40059 6883 Hussi F Svfj 96883
  Morfar: 09153 Lill-Gubben
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9180 Finbekk
  Morfar: 40684 Atos
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9040 Ricko
  Morfar: 40040 Sølve
  Vanlig sæd, SpermVital sæd
 • Kollet
  Far: 40023 Gunder
  Morfar: 40026 Syver Mogjerdet
 • Kollet
  Far: 9040 938 Ricko Skb 86938
  Morfar: 40021 Skjalg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 1102 Fagott Svfj 20044
  Morfar: 2087 Boss Svfj 20075
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9157 Rippo
  Morfar: 40690 Klaus Brunost
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9066 Miro
  Morfar: 40040 Sølve
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6748 Bör Skb 96748
  Morfar: 1163 Sten Sture Svfj 20242
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: SWE 20045 1095 Flise Svfj 20045
  Morfar: SWE 96746 6746 Hompest Skb 96746
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9004 Selo
  Morfar: 40580 Jon Kåre
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40044 Pjalt
  Morfar: 40026 Syver Mogjerdet
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: SWE 96759 6759 Bam Skb 96759
  Morfar: SWE 33-23542-21 729 Homeros Skb 76729
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40011 6839 Hadar Skb 96839
  Morfar: 9150 Tor
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40038 Storegut
  Morfar: 9163 Tørres
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40004 Westerheim
  Morfar: 40021 Skjalg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 7230 Don Juan Svfj 20125
  Morfar: 44 Fagermann Skb 6688
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40002 Omar
  Morfar: 40009 6840 Gunde Skb 96840
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 302 Misse Skb 6584
  Morfar: 6787 Laro Skb 96787
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 96758 6758 Bula Skb 96758
  Morfar: 96746 6746 Hompest Skb 96746
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40035 6867 Rapp Svfj 96867
  Morfar: 9153 Lill-Gubben
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40032 Dolfus
  Morfar: 9007 Lano
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9010 Øst-Tor
  Morfar: 40570 Dokkemann
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40035 6867 Rapp Svfj 96867
  Morfar: 9004 Selo
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9129 Havdal
  Morfar: 40584 Fermel
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9150 Tor
  Morfar: 9190 Grosberg-Prins
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9156 Silvio
  Morfar: 9153 Lill-Gubben
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40661 Surven
  Morfar: 9145 Rune
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9009 Sevat
  Morfar: 9145 Rune
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40010 6847 Levis Skb 96847
  Morfar: 9095 Knupp
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 56 Riv Skb 6616
  Morfar: 715 Rito Skb 76715
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9018 Sæther
  Morfar: 9145 Rune
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9012 Josu
  Morfar: 9157 Rippo
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9150 Tor
  Morfar: 9187 Løfte
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9024 Langen
  Morfar: 9145 Rune
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40017 Løkkar
  Morfar: 9095 Knupp
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 147 Riss Skb 6188
  Morfar: 164 Lim Skb 6695
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40009 6840 Gunde Skb 96840
  Morfar: 9153 Lill-Gubben
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40005 Morian
  Morfar: 40512 Karolius
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9187 Løfte
  Morfar: 9158 Flå
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9049 786 Maro Skb 76786
  Morfar: 9010 Øst-Tor
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9008 Koro
  Morfar: 9004 Selo
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 40548 Sinklar
  Morfar: 9018 Sæther
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9187 Løfte
  Morfar: 9153 Lill-Gubben
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9087 6742 Harg Skb 96742
  Morfar: SKB 96759 759 Bam Skb 96759
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 46 Lester Skb 6578
  Morfar: 161 Smille Skb 6673
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 739 Gute Skb 76739
  Morfar: 165 Leo Skb 6677
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9030 708 Bill Skb 76708
  Morfar: 41 Duvolen Skb 6689
 • Kollet
  Far: 40533 Solan
  Morfar: 9022 Wickstrøm
 • Kollet
  Far: 9005 Mono
  Morfar: 9018 Sæther
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9180 Norvik
  Morfar: 9116 Motto
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9108 Djupvik
  Morfar: 9116 Motto
 • Kollet
  Far: 9006 Nero
  Morfar: 9018 Sæther
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9017 Ikaros
  Morfar: 9095 Knupp
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9147 Brattbakk
  Morfar: 9066 Miro
 • Kollet
  Far: 9156 Silvio
  Morfar: 9116 Motto
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9080 Solmann
  Morfar: 9110 Hårstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9004 Selo
  Morfar: 9010 Øst-Tor
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9149 Bambus
  Morfar: 9098 Luring
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9158 Flå
  Morfar: 9104 Korsar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9145 Rune
  Morfar: 9049 786 Maro Skb 76786
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9129 Havdal
  Morfar: 6738 Mast Skb 86738
 • Kollet
  Far: 9116 Motto
  Morfar: 9083 Svarte Worm
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9062 Myran
  Morfar: 9055 Hopp
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9006 Nero
  Morfar: 9034 Siljar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 715 Rito Skb 76715
  Morfar: 717 Kare Skb 76717
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 127 Snö-Solo Skb 6561
  Morfar: 115 Osten
 • Kollet
  Far: 127 Snö-Solo Skb 6561
  Morfar: 156 Zonat Skb 6681
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9007 Lano
  Morfar: 9004 Selo
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9111 Høglo
  Morfar: 9073 Miramis
 • Kollet
  Far: 9098 Luring
  Morfar: 9054 6702 Bazar Skb 86702
 • Kollet
  Far: 9098 Luring
  Morfar: 9030 708 Bill Skb 76708
 • Kollet
  Far: 9020 Jowi
  Morfar: 9008 Koro
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 9038 Ruud
  Morfar: 8987 Fryd Torve
  Vanlig sæd