1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Kumønstring for ungdom

Lesetid: ca 1 min

Kumønstring er en aktivitet for ungdom over 13 år.

Det er ingen krav til tidligere deltakelse på kalvemønstring.

Det stilles følgende krav til deltakerne:

  • De skal være 13 år eller eldre.
  • De skal mønstre ku eller kvige.
  • De skal stille med friske, reine kyr.

Dommerkriterier

Deltakerene bedømmes etter tre hovedområder:

  • Klargjøring.
  • Kunnskap om dyret.
  • Mønstringsferdigheter.

1. Klargjøring 

Her inngår klipp og vask av dyret, populært kalt «styling»­­. Det tildeles maks 10 poeng for klargjøring. 

2. Kunnskap om dyret

Her må deltaker kunne noe om dyrets avstamning og ha en forståelse for eksteriøre trekk. Det tildeles maks 5 poeng for kunnskap om dyret. 

3. Mønstringsferdigheter

Her skal det være fokus på å gå kontrollert og rolig og ha riktig avstand til ekvipasjen foran. Det oppfordres til å holde grimen i venstre hånd og bruke høyre hånd til å støtte og berolige dyret. Mønstrer går rolig bakover, mest mulig i takt med dyret. Mønstrer skal også ha øye for hvor dommeren befinner seg. Når dommeren ber om det skal kua stilles i lukket stilling og kviga i åpen stilling. Dommeren kan også be om at mønstrer rygger med dyret. Her tildeles maks 20 poeng.

Er dommeren i tvil om rangering kan han/hun be deltakerne om å bytte dyr for å finne vinneren. 

Det oppfordres til at deltakerne stiller kua si i eksteriørkonkurransen dersom det er kuutstilling i tilknytning til arrangementet. 

Som ved kalvemønstring er det også her nødvendig at de voksne legger forholdene til rette ved forberedelser og er i nærheten når ungdommene skal mønstre. Dette er viktig i forhold til sikkerhet. Ungdommene trenger også voksne som engasjerer seg for å utvikle sin interesse for ku og storfehold. 

Les også informasjon om utstillinger og smittestatus

For arrangør

Informasjon til arrangør

Informasjon om utstillinger og smittestatus

Her kan du laste ned en PDF-fil av diverse materiell og informasjon til kumønstring:

Diplom
Dommerkort
Påmeldingsskjema
Forslag til manus for speaker
Deltagernummer