Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Utstillinger og smittestatus

Lesetid: ca 1 min

Dyreansamlinger er en risiko, og det er derfor svært viktig å tenke smittevern dersom du arrangerer eller deltar på dyreansamlinger. Ta forholdsregler for å minimere denne risikoen.

Bilde av dyr på utstillingsplassen under dyregod-dagane 2014

Helsetjenesten for storfe har laget en sjekkliste med sine anbefalinger knyttet til smittevern på dyreutstillinger:

  1. Dokumentasjon skal foreligge i Helseattest Buskap og Stambok individ (Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen) med veterinær helseattest som ikke er eldre enn 14 dager.
  2. BRSV og BCoV: deltakere skal komme fra besetninger med grønn status.
  3. Smittsomme klauvsjukdommer: I forbindelse med at den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt sprer seg i Norge, har næringa stort fokus på å redusere smittespredningen. Derfor er det innført egne krav til deltakere på dyreutstillinger i forhold til klauvhelse. Mer informasjon om dette finner du på Animalia sine nettsider.
  4. Jurhelse: Målet er at det ikke skal forekomme spredning av smittsomme mastittbakterier på utstilling. Dette kan løses ved å bruke eget spannmelkeanlegg. Dersom det brukes felles melkeutstyr, er det særlig viktig med dokumentasjon i form av tankmelkprøver og enkeltspeneprøver på forhånd. I tillegg er selvsagt god melkehygiene påkrevet. Besetninger som har fått påvist Streptococcus agalactia eller penicillinresistente S.aureus, skal ikke delta.
  5. Transport: Unngå sammenblanding av dyr fra ulike besetninger på transport til og fra utstilling. Det er viktig med godt renhold av transportvogner og minst mulig kontakt mellom dyr fra ulike besetninger. Klær og sko som brukes på utstilling må vaskes grundig før bruk i egen besetning igjen.

Mattilsynet skal varsles om dyreansamlinger senest 7 dager før de arrangeres, og tilsynet bør være delaktig i rådgiving ved selve gjennomføringen og fasilitetenes beskaffenhet. Likevel er det arrangør som har hovedansvaret for å holde smitterisiko så liten som praktisk mulig i forbindelse med utstillinger.

Arrangør skal informere deltaker godt på forhånd, og understreke viktigheten av at smittevernet ivaretas.

Mer informasjon om smittevern på dyreutstillinger finner du på Animalia sine nettsider.