Utstillinger og smittestatus

Lesetid: ca 1 min

Storfenæringa er i gang med et stort saneringsprogram for å begrense forekomsten av BRSV og Corona smitte. Hovedregelen er derfor at bare grønne besetninger skal kunne delta på utstillinger.

I 2017 ble det vedtatt at dyr fra både røde og grønne besetninger innen samme fylke kan delta på mindre utstillinger som for eksempel kalvemønstringer. Grønne besetninger vil skifte til rød kategori etter deltagelse.

Dersom den årlige kontrollprøven tas omlag 1 måned etter hjemkomst og denne er grønn, vil besetningen få tilbake sin grønne status.

I 2017 ble følgende retningslinjer for utstillinger satt:

1. Dyr som skal på utstilling skal komme fra GRØNNE besetninger.
2. På små utstillinger innen eget fylke kan en fravike dette. Det gjelder kalvemønstringer.
3. I områder med stort sett grønne besetninger anbefaler vi likevel at dyr kun skal komme fra GRØNNE besetninger.
4. Alle besetninger som stiller dyr på utstilling skal ha tatt prøve av besetningen siste 12 måneder for antistoffer mot BRSV og BCoV.
5. Besetninger skal være fri for Digital Dermatitt.

 

Dette ble videre utdypet med to punkter ved gjennomgangen i juni 2018:

1. Egenerklæring og helseattest buskap følger alle dyr til lokale utstillinger. Denne inneholder også status for besetningen.
2. Vi anbefaler følgende eksklusjonskriterier:
a. Ikke dyr fra områder med sykdom.
b. Det skal ikke være kjøpt inn dyr til besetningen siste 14 dager (ny forskrift).

Utstillingsarrangør sender oversikt over hvem som har deltatt til Bekjempelsesprogram BRSV og BCoV på e-post: brsvogbcov@tine.no.

Det er viktig med godt renhold av transportvogner og minst mulig kontakt mellom dyr fra ulike besetninger.

Klær og sko som brukes på utstilling må vaskes grundig før bruk i egen besetning igjen.