Smittevern i egen besetning

Lesetid: ca 4 min

Hva bør du tenke på med tanke på smittevern i egen besetning?

Det er mange ting man kan gjøre for å unngå å få inn smittsomme sykdommer i besetningen sin, og mange gode rutiner og løsninger for å få til god smittebeskyttelse. Du er smittevernssjef i egen besetning.

Smittesluse og overtrekksklær

Det er viktig at alle som kommer på besøk i fjøset går inn via en smittesluse, som består av tydelig definert ren og uren sone. Det viktigste er å bytte fottøy og overtrekksklær. Dette kan være engangsutstyr eller klær og sko som tilhører besetningen. God handhygiene er også viktig. 

Personer som har vært i utlandet bør ikke ha kontakt med besetningen før det har gått 48 timer. Les mer om dette nedenfor. 

Livdyr - innkjøp og smittefri levering

Livdyr bør kun kjøpes av besetninger med kjent smittestatus. 

Ved levering av dyr til liv eller slakt, er det viktig at dette gjøres på en måte som gir minst mulig smitterisiko. Utlanstningsrom/utlastningsrampe er løsninger som gir god smittebeskyttelse. 

Mer detaljer om gode løsninger for smittesluse og levering av dyr kan du høre om i dette webforedraget v/Knut Ingolf Dragset.

Her er en video som viser hvordan man kan lage en enkel smittesluse i et gammelt fjøs. 

Smitterisiko ved utenlandsreiser

Når du reiser til andre land, er det en viss risiko for at du får med deg smittestoffer hjem. For den som steller eller har omgang med husdyr hjemme, er det spesielt viktig å ta forholdsregler.

Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold, skal du vente minst 48 timer fra du kommer tilbake til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Selv om du ikke har vært i direkte kontakt med dyrehold i utlandet, kan det være vanskelig å vite om du har vært i kontakt med smitte. Det er derfor en god forholdregel å unngå kontakt med dyr de første 48 timene etter hjemkomst.

Kommer du fra områder med munn- og klauvsjuke, skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norsk dyrehold. Grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land må ikke brukes i norske husdyrrom.

Viktig å rense klær og sko

Faren for å bli smittebærer avhenger av hvilke kontakter en har hatt. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes. Tenk føre var og «legg igjen» så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen! Dette betyr å dusje så nær hjemreisen som mulig, rense/vaske sko og pakke klær og sko med usikker smittestatus i plastposer under transporten hjem. Etter hjemkomst er det viktig å vaske klær og sko og unngå å bruke dem når du er i kontakt med dyr. Klær som ikke kan vaskes, kan eventuelt henges bort i «karantene» ei uke.

Hvilke land har utbrudd av smittsomme sykdommer?  

Du kan ta kontakt med Mattilsynet hvis du er usikker på smittestatus i landet du skal reise til.  

World organisation of animal health(OiE) har en del oversikter over utbrudd av smittsomme sykdommer i verden (innenfor sine medlemsland). 

Her kan du lese mer om status for Munn- og klauvsjuke i verden (OiE)

OiE har også laget en app man kan laste ned som sier noe om hvor i verden det er utbrudd av smittsomme sykdommer. I appen kan man søke på land i søkefeltet for å finne ut av om det er noen varsler på det aktuelle landet.

Appen WAHIS alerts finner du mer informasjon om her

Hvilke land som er med i OiE ser du her

Animalske produkter fra andre land

Respekter forbudet mot å ta med kjøtt, egg og melkeprodukter fra land utenfor EU. Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere matrester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.

Kontrollprogram for BRSV og BCoV

En samlet storfenæring igangsatte høsten 2016 en felles nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV). Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram. Sammen med krav til smittebeskyttelse danner dette grunnlaget for å innføre «Helsestorfe», som vil være et kvalitetsstempel ved salg av livdyr.

Kontrollprogrammet bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

Mer informasjon om BRSV og BCoV finner du på Animalia sine nettsider.