Kalvemønstring

Lesetid: ca 5 min

Geno ønsker at barn skal utvikle evnen til å håndtere dyr på en god måte. Når barnet mønstrer en liten kalv oppstår en nærkontakt og et gjensidig tillitsforhold som barnet vil ha stor glede av også senere i livet.

Å trene en kalv til mønstring er et tålmodighetsarbeid, og det er svært viktig at barna har voksne rundt seg til å hjelpe seg i gang. 

Hurtiglenker for å hoppe til avsnittene under:

Kalvemønstring for alle

Har du en kalv selv eller kjenner noen som har en kalv du kan få låne? Da kan du være med på kalvemønstring!

Hva er mønstring?

Kalvemønstring er å vise kalven frem for publikum. Kalven skal gå pent i grime og den skal være skinnende ren. Det er viktig at du og kalven trives sammen og at folk ser at du kan håndtere kalven din på en rolig måte. Du må aldri slå eller sparke kalven din. 

Valg av kalv til mønstring

 • Kalven din bør være mellom 1 og 6 måneder gammel på mønstringsdagen. For små kalver blir fort slitne og for store kalver er vanskeligere å håndtere. 
 • Kalven bør være en kvigekalv ( Da kan du følge kalven din til voksen ku). 
 • Legg vekt på at den er snill.

Trening

Det tar minst 3 uker å trene en kalv til kalvemønstring. 

 • Kalven må vennes til å gå med grime. Pass på at du har et godt leietau og ei grime som passer leietauet. 
 • Du bør trene kalven til å gå ved siden av hofta di. På mønstringsdagen skal du kunne få kalven din til å gå rundt i en mønstringsring sammen med flere kalver. 
 • Du bør øve på å få den til å gå noen skritt framover og noen skritt bakover. 
 • Tren på å stille den opp. Kalven viser seg best i «åpen stilling». Det vil si at bakbeinet på den sida som vender mot dommeren er lengst bak. Er dette for vanskelig, still den opp så pent du kan (kun krav for viderekomne).

Klipping, vasking og strigling

Under mønstringen vil dommeren legge vekt på at kalven ser ren og blank ut.

 • Er kalven langhåret kan du klippe den en uke før mønstringen. Dersom du vasker kalven før klipping unngår du striper etter klippemaskinen. Haledusken skal ikke klippes!
 • Vask kalven grundig dagen før utstillingen. Bruk såpe og lunkent vann. Klauvene bør være skinnende rene. 

På mønstringsdagen

 • Tørk kalven med en fuktig klut og vask klauvene. 
 • Kalven pusses og strigles. Vær nøye med haledusken.
 • Husk å ta med vann og høy til kalven. 
 • Bruk en pen og ren grime med et leietau som er godt å holde i. 

Inne i mønstringen

 • Gå rolig inn i ringen og hold et godt tak i grima. Vær nøye med å samle leietauet slik at du ikke snubler i det. Hold alltid øye på dommeren og smil til ham/henne!
 • Hold avstand til kalven foran. Vær hjelpsom dersom kalven foran ikke vil gå.
 • Konsentrer deg og hør godt etter hva dommeren sier.
 • Når du skal stille opp kalven din, gjør så godt du kan. At du opptrer rolig og er tålmodig er viktig.
 • Prøv å få kalven til å løfte hodet og spisse ørene.
 • Det er viktig å gå rolig, også ut av ringen.

Nybegynner eller viderekommen?

På noen utstillinger vil det være to forskjellige klasser. En for nybegynnere og en for viderekomne. Forutsetningen for å kunne melde seg på i klassa for viderekomne er at du må ha deltatt på kalvemønstring tidligere. Denne klassa passer best for barn fra 10 år og oppover. I nybegynnerklassa vil det være lik premiering for alle, mens de viderekomne konkurrerer om å bli best. 

Tilleggskrav for viderekomne

 • Kalven bør være pent klippet.
 • Du bør mestre å vise kalven i åpen stilling.
 • Du bør kjenne litt til kalvens mor og far (avstamning).
 • Du bør mestre å rygge med kalven. 
 • Viderekomne kan i tillegg vise et lite triks på mønstringen. 

Frisk kalv

Når kalven din skal på mønstring må den være frisk. På de fleste mønstringer kreves en veterinærattest. Det betyr at en veterinær sjekker at kalven er frisk før mønstringsdagen. Kalven må være fra en BVD-fri besetning.

Les mer om utstillinger og smittestatus her

Til voksne veiledere

Gjennom å stimulere til mønstring av kalv kan kuinteressen styrkes. Næringa trenger positive unger, humør og pågangsmot. Husdyrutstillingen er en folkefest. Mønstring av kalv er en aktivitet som passer for barn og unge. Gjennom sosial kontakt og samspill oppnås et tillitsforhold mellom menneske og dyr som er viktig å ta vare på. 

Hva er ditt ansvar som voksen veileder?

 • Du må være bevisst din oppdragerrolle. Det er viktig at voksne griper inn når barn ikke behandler kalvene riktig. 
 • At barn/unge ønsker å mønstre kalv, krever også at du som veileder følger opp og bruker tid på dette. 
 • Transport til arrangementsarenaen skal skje på godkjent måte. Ta med vann og høy og sørg for skygge til kalv og mønstrer om nødvendig. 
 • Pass på at kalven er frisk på mønstringsdagen, og undersøk om det kreves en veterinærattest. 
 • God oppfølging er viktig under mønstringen. Grip inn dersom du ser at barn eller kalv er utslitt. Dette gjelder også under trening.

 

Instuksjonsvideoer kalvemønstring

Her finner du noen instruksjonsvideoer om kalvemønstring.

Kalvemønstring del 1 - Klipp og vask

Kalvemønstring del 2 – Sette på grimetau

Kalvemønstring del 3 – Trene med kalven

Kalvemønstring del 4 – Presentasjon av kalven

Kalvemønstring del 5 – Åpen stilling

Kalvemønstring del 6 – Fra kalvemønsting på maihaugen

Du finner også videoene i denne spillelisten på Genos YouTube-kanal