Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Vandreutstilling

Lesetid: ca 4 min

Vandreutstillinger der dommerlag reiser fra fjøs til fjøs og dømmer kyr har blitt svært populært. På en måte er dette et alternativ til de gamle «fesjåene».

Regelverket i forhold til å blande dyr fra ulike gårder er i dag såpass strengt at dommerne heller drar ut til bonden og ser på de dyra han eller hun har valgt ut til å delta på vandreutstillingen.

Målsetting

 • Stimulere til økt avlsinteresse og interesse for enkeltkyr blandt våre medlemmer. 
 • Fokus på NRF-kua og avlsarbeidet som gjøres. Dette gjøres ved å lage et uformelt møtested på fjøsgolvet der det diskuteres avl og eksteriør. 

Forberedelse

 1. Send ut invitasjoner til vandreutstillingen i god tid. Invitasjonene må følges opp av rådgiverne, lokale tillitsvalgte og inseminerende persjonell. 
 2. Det må på forhånd avklares hvilke regler som skal gjelde, for eksempel deltagelse for andre raser enn NRF. Ved kåring av beste ku må det også bestemmes om dette gjelder kun for NRF eller også andre raser. Reglene gjøres kjent i invitasjonen. 
 3. Det er viktig at terskelen for å delta blir så lav som mulig. Beste kua finnes ikke i alle fjøs, men ALLE har ei ku som kan være med.
 4. Ta kontakt med mattilsynet for avklaring av tidspunkt og smittebeskyttelse. 
 5. Ta kontakt med Geno for bestilling av dommerkort og sløyfer. Geno deltar ikke som dommere på vandreutstillinger lengre, men er positive til å reise ut å holde dommerkurs så produsentlagene har nok dommere til å holde disse arrangementene selv. 
 6. Ta kontakt med lokal presse. 
 7. Alle kostnader rundt gjennomføring av vandreutstilling betales av produsentlaget.

Gjennomføring

 1. Etter at påmeldingen er klar vurderes antall dommerlag. Antall besetninger per lag må bestemmes ut fra kjøreavstanden mellom gårdene, men det bør være mellom syv og ti besetningsbesøk. Reiserute bør settes opp til internt bruk. Er det imidlertid ønske om at denne også skal sendes ut til produsentene, må den kun være ei grovskisse av tidsskjema. Mye uforutsett kan skje underveis. 
 2. Hvis mulig bør Geno-kontakten være med i dommerlagene.
 3. Et dommerlag bør bestå av to dommere. 
 4. Lag en enkel dommerkatalog, for eksempel med bakgrunn i gardsstambøker. NB! Hvis det skal lages kataloger til alle deltakerene må alle besetningsopplysninger fjernes fra utskriften.
 5. Det kan være en god idè å ha en kort dommersamling før bedømmelsen starter. Målet er å bli enige om eksteriørkriterier og poenggrenser for premiering. Bruk gjerne ei av de påmeldte kyrne som demonstrasjonsku. Tidsramme ca. 45 minutter.
 6. Bruk tid i besetningen. Vurder gjerne andre dyr som ikke er påmeldt. Det er viktig å fortelle bonden hva et godt og funksjonelt eksteriør innebærer. Trekk derfor bonden med i diskusjonen.
 7. Det kan være nyttig å ta bilder av spesielle eksteriørdetaljer (vridde klauver, krokhasa osv.) og bilder av kyr som kan benyttes i oppsummeringen etter utstillingen.
 8. Matpause legges inn i tidssjemaet for dagen. Et tips kan være å forhøre seg et sted det er påmeldt ku.

Forslag til klasseinndeling

Påmeldte NRF-kyr må deles inn i klasser. Det er mest vanlig å skille mellom førstekalvskyr og eldre kyr. Det kan også være aktuelt å ha en egen klasse for kyr som har hatt seks kalver eller mer. 

Andre raser deles inn i egne grupper, men følger samme klasseinndeling. 

Premiering

 1. Det anbefales å legge opp til et avslutningsarrangement med premiering samme dag eller nærmeste helg. 
 2. Premiering bør planlegges.Eksempel på hva som kan premieres er for eksempel beste jur, beste eksteriør, beste ku totalt og lignende. 
 3. Hvis dyra er inndelt i klasser, bør det vurderes om man skal premiere klassevinnere. Dette gjelder også når det er påmeldt andre raser enn NRF. 
 4. Før premieutdelingen finner sted bør all premiering gjennomgås av minimum en deltaker fra hvert dommerlag. Noen praktiserer for øvrig at sløyfer deles ut ved gårdsbesøket. Alle kyr skal ha beskrivelse (dommerkort) som leveres tilbake til produsenten. Det bør foretas en kort oppsummering av inntrykkene som dommerlagene har fått i løpet av dagen.

Maks poeng som er mulig å oppnå er 5 poeng på jur og 10 poeng på kropp/bein. For å få en førstepremie må man ha minimum 8 poeng på kropp/bein og 4 poeng på jur. For å få en andrepremie må man ha minimum 7 poeng på kropp/bein og 3,5 poeng på jur, og under dette er tredjepremie. 

Dersom flere av de kårede kyrne får lik poengsum kan man benytte avlsverdi for å kåre vinneren.