1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Maks tre strå i termosen ved tining!

For alle typer sædstrå anbefaler Geno å tine maksimum tre strå i termosen.

Dette er for å unngå et for stort temperaturdropp. Etter tining vil et fall i sæddosens temperatur ha negativ påvirkning på sædcellene sin levedyktighet.

Kun ett av stråene REDX

Husk at REDX er særlig følsom for et slikt temperaturfall. Dersom du tiner tre strå samtidig i termosen bør ikke mer enn 1 strå være REDX. Dette fordi det for REDX ikke skal gå lenger enn 5 minutter fra strået legges i termosen, til inseminering. Ved inseminering av flere kyr, prioriter derfor alltid den som skal ha REDX først.

Tiningsprosedyrer

  • Konvensjonell sæd: Tining ved 37°C (36-38°C) i minimum 1 minutt. Maksimum 1 time fra strået legges i termos til inseminering.
  • SpermVital: Tining ved 37°C (36-38°C) i minimum 1 minutt. Maksimum 15 minutter fra strået legges i termos til inseminering.
  • REDX: Tining ved 37°C (36-38°C) i minimum 40 sekunder. Maksimum 5 minutter fra strået legges i termos til inseminering.