1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Eliteoksene med REDX

Lesetid: ca 4 min

Nye eliteokser distribueres nå ute på sædrutene. Av eliteokseutvalget fra oktober er det 13 okser som har produsert REDX kjønnsseparert sæd.

Det er som vanlig viktig at dere formidler behov og ønsker til våre distribusjonsansvarlige slik at vi distribuerer REDX-dosene mer målrettet. 

Følgende okser er tilgjengelige med REDX på sædrutene:

NRF-okse Avlsverdi pr. 12.okt Kommentarer v/Hans Storlien
12284 NR Laugaland-PP 38 Ønsker du kollete kalver – så er dette oksen for deg. I tillegg får du døtre med god mjølkeegenskaper, godt lynne og veldig gode bein og klauver.
12289 NR Piggberget 38 En Jærbu med Vikingblod. Veldig gode mjølkeegenskaper, som samtidig er ferdig fort i roboten, enromt flotte jur på døtrene og i tillegg veldig gode bein.  
12292 NR Gilde 40 Trønder som er en bankers på kviger – gir lette kalvinger. Døtrene vil ha lavt celletall og de har supre juregenskaper. Også denne scorer høyt på bein og klauver.
12293 NR Breili 41 Vestlending der døtrene holder seg friske og raske, flotte jur og gode bein gir han også. Han scorer høyt på melketype.
12297 NR Muri-P 53 Toppoksen i pulja med en kjente 12114 Hagemoen P som far. Beste oksen på mjølk og kombinerer hastighet og lekkasje på en utmerket måte. Sammen med godt jur, og gode bein og klauver er du garantert gode avkom.
12299 NR Dal 40 Nord Trønder som har alt – lar seg lett kombinere med mange kyr og dermed omgangens mest anbefalte okse. Igjen en okse som er super på eksteriør og samtidig mjølker døtrene raskt og mye.
12304 NR Rinden 37 Vestlending med gode mjølkeegenskaper, rolige kyr gir han også. Gode jur og bein får du også med på kjøpet her.
12306 NR Nesli-P 35 En ny trønder med god helse og supert eksteriør. Dette er oksen som virkelig gir holdbare døtre, og han kan gi kollete døtre.
12307 NR Vagle-PP 41 En ny jærbu med Sausvatn-PP -blod. Oksen gir lette kalvinger, gir godt eksteriør. Her sparer du penger på avhorning – da oksen gir bare kollete avkom.
12311 NR Kinne 35 En Vossing med godt lynne som gir døtre med mye mjølk . Gode jur og veldig bra holdbarhet på døtrene fra denne karen.
12321 NR Lid-P 42 Løp og kjøp – en super okse fra Numedal med noe begrenset sædlager. Gir døtre med perfekte jur, knall bein og klauver. Om ikke det er nok så mjølker de bra også.
12323 NR Innistu 36 Okse fra Budalen som er omgangens beste på mjølk med 148  i avlsverdi mjølk, gode jur på døtrene med meget god holdbarhet.
12325 NR Frislid-ET 43 Et virkelig funn blant embryooksene. Nordfjording som passer godt på kviger, har veldig gode helseegenskaper og en av de aller beste på jureksteriør. God holdbarhet får du også med denne oksen.

Som dere ser er det mange gode okser å velge blant, så her er det bare å sikre seg de beste etter kundens og deres smak.

Les om NRF-eliteoksene fra oktober 2023