Begrense ringormsmitte i forbindelse med fjøsbesøk

Ringormutbruddet i Trøndelag viser at det er grunn til å skjerpe smittevernrutinene. Livdyrhandel og direkte kontakt mellom dyr på beite, er viktigste årsak til ringormsmitte mellom besetninger, men smitte kan også overføres med utstyr og folk.

Vanlige tegn på ringorm er hårløse, runde til ovale flekker som er 1.5 cm i diameter. Foto: Mattilsynet

For å redusere slik smitterisiko, er det viktig med en velfungerende smittesluse og at besøkende ikke slurver med bruken av den. Utstyr som ikke må være med inn i fjøset, settes igjen i smitteslusa. 

Overtrekksfrakk bør vaskes mellom hver gang den har vært brukt. Rein kjeledress legges fram til veterinær/semintekniker. Besøkende bør dekke til håret og vaske hendene godt etter besøket. 

Les mer om smittevern