Ringormprøvene er negative og Geno er ikke lenger båndlagt

Lesetid: ca 3 min

Ringormprøvene som ble tatt på Geno sin avlsstasjon på Store Ree er negative. Vi er derfor ikke lenger båndlagt, verken på Øyer, Store Ree eller Enger. Båndleggingen av det siste kalveisolatet på Sletten ble opphevet 21. desember.

Foto: Mattilsynet og Ellen Christiensen.

Vi får nå lov til å levere kviger inn i Trøndelag og det betyr at alle som venter på kviga si får den hjem som planlagt. De første 5 er allerede på plass, og vi har fått stor jubel tilbake fra produsentene! Vi følger næringens anbefalinger med tanke på livdyrkjøp/kalvekjøp. 

Hva betyr utbruddet av ringorm for Geno?

Geno er utsatt, i og med at virksomheten vår er basert på innkjøpte avlsdyr fra hele landet. Vi har etablerte rutiner for biosikkerhet for å redusere risikoen for å få smitte inn i våre anlegg.

Vi avventer alt kjøp av kalv fra Innherred (Verdal, Steinkjer, Inderøy og Levanger) til nyttår da smittesituasjonen forhåpentligvis er mer avklart. 

Hva er rød sone? 

Sonen er opprettet av en felles husdyrnæring og har til hensikt å begrense smitte både innad og ut fra sonen. Det skal ikke omsettes livdyr innad og ut fra denne sonen. I november ble det etablert sone rundt Innherred. Derfor avventer Geno kjøp av kalv fra dette området. 

Hva betyr dette for innkjøp av dyr? 

Geno har som policy at kalv som kjøpes inn må kunne ankomme Øyer innen de er fem måneder gamle. Geno kan ikke kjøpe inn kalv fra båndlagte besetninger eller besetninger i rød sone. Vi forventer at smittesituasjonen vil bli mer avklart frem mot januar 2024, og håper da at en del båndlagte besetninger blir frigitt, slik at vi da kan kjøpe inn kalv født fra og med slutten av august 2023.

Kalver som Geno ønsker å kjøpe inn, og som er født i denne perioden i båndlagte besetninger og i rød sone, vil derfor ikke bli konkludert på før etter årsskiftet når situasjonen er mer avklart. 

Hva betyr det for bruken av embryo?

Bak hvert embryo som legges inn ligger det en betydelig investering for Geno. Det er derfor viktig å prøve å unngå å legge inn embryo i besetninger som har uavklart risiko for å bli båndlagt over tid. Geno forventer at smittesituasjonen vil bli mer klarlagt i perioden frem til jul. Geno har derfor besluttet å ikke legge inn embryo i resten av 2023 i båndlagte besetninger, og besetninger i rød sone.  

Hvorfor skal jeg fortsatt GS-teste, om jeg er i et område hvor jeg ikke får solgt dyret?  

Vi vet ikke hvor lenge båndleggingen av kontaktbesetninger varer. Kalv som er født fra sist i august og frem til jul vil kunne kjøres inn i januar, for besetninger som blir frigitt da. I og med at vi på forhånd ikke vet hvor lenge hver besetning blir båndlagt, så velger vi å fortsette å sende ut utstyr for genotyping av kalv fra disse besetningene. 

Venter du på embryo-kvige? 

Salg og transport av drektige embryokviger som skal sendes ut til opprinnelsesbesetninger, eller nye eiere, kan nå gå som planlagt. 

Les mer om ringorm og utbruddet i Trøndelag

 

Ringorm hos storfe

Ringorm er en svært smittsom soppinfeksjon i huden. Ringorm hos storfe er forårsaket av en spesiell dermatofytt/sopp som heter Trichophyton verrucosum. Det er en meldepliktig B-sjukdom. 

Andre dermatofytter kan føre til hårløse ringorm-aktige lesjoner (skader), men de vil ikke resultere i pålegg og restriksjoner. Disse smitter ofte fra hest og katt. 

Les mer om sykdommen hos Veterinærinstituttet