Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Karakteristikk hos NRF

Lesetid: ca 2 min

NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

 

Selv om vi sier at NRF er en rase, er det ikke en rase i ordets egentlige forstand. Geno har en egenskapsfilosofi, det vil si at vi henter gener der det er hensiktsmessig med tanke på vårt avlsmål, også på tvers av rasegrenser.

Derfor er det hentet avlsmateriale fra forskjellige raser med egenskaper som har passet sammen med avlsmålet til NRF-kua gjennom tidene. Godkjent rase til bruk i NRF-populasjonen idag er Viking Rød. 

NRF-kua er et resultat av et kontinuerlig avlsarbeid med å avle fram ei ku som er best mulig tilpasset norske mjølkeprodusenters behov helt siden starten i 1935.

Størrelse og vekt

Ei voksen NRF-ku veier mellom 550 og 650 kilo. En fullvoksen okse kan bli betydelig større og kan veie helt opp mot 1300 kilo.

De fleste okser oppfôres til kjøttproduksjon og slaktes når de er 17-18 måneder gamle. Vanlig slaktevekt på en 17 måneder gammel okse er rundt 280-290 kilo. Slaktevekten utgjør vanligvis 52-53 prosent av levendevekt, og gjennomsnittlig levendevekt på en ung okse er dermed rundt 540 kilo.

En kalv i året

NRF-kua blir kjønnsmoden og viser første brunst når den er om lag 10,5 måneder gammel. De fleste kyr i Norge blir drektige ved inseminering. Det er vanlig å inseminere NRF-dyra første gang når de er 14-16 måneder gamle.I gjennomsnitt kalver kyr i Norge første gang når de er mellom 25 og 26 måneder gamle.

NRF-kalvene veier om lag 40 kg ved fødsel. Drektighetslengden for ei NRF-ku er om lag 280 dager. Normalt ønsker norske melkeprodusenter at kua skal få en kalv i året. Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon. Fra kalving produserer kua melk i om lag 300-320 dager. Dette kalles kuas laktasjon.

Kua blir inseminert en tid ut i laktasjonen, slik at den blir drektig igjen og kalver på nytt ett år senere. Etter at en laktasjon er fullført har kua «pause» fra melkeproduksjonen i noen uker til den kalver på nytt. Denne perioden er viktig for at kua skal bygge opp kroppsreserver fram mot neste kalving og laktasjon. Normalt er avstanden mellom to påfølgende kalvinger 12-13 måneder.

Ei NRF-ku får i gjennomsnitt 2-3 kalver før den utrangeres (slaktes). Årsaken til at kyrne slaktes ut relativt tidlig er at mange melkeprodusenter har gode ungdyr som de ønsker å sette inn i produksjonen, og at kjøttprisene har vært relativt gode.

Gjennomsnittsytelsen for ei NRF-ku er omlag 8 000 kilo i året og omlag 8400 kg EKM (energikorrigert melk). Besetningsstørrelsen i Norge er relativt liten. En mjølkekubesetning har i dag i gjennomsnitt 31 årskyr (statistikk fra Kukontrollen 2022).