NRF i Norge og verden

Lesetid: ca 1 min

Storfebøndene i Norge har siden 1935 eid sin avlsorganisasjon og selv bestemt avlsmålet for Norsk Rødt Fe.

Framsynte bønder, veterinærer og konsulenter satset videre på bærekraftig retning og avl for bedre helse fra midten av 1970-tallet.

I 2009 beskrev FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, NRF-kua og NRF-avlen som et godt eksempel på moderne, god og bærekraftig avl.

Norsk Rødt Fe (NRF) har vært enerådende som mjølkekurase i Norge siden 1960-tallet. Her er driftsoppleggene slik at også storfekjøttproduksjonen hovedsaklig foregår på mjølkekyr.

Grunnlaget for at NRF-kua har blitt slik den framstår i dag, er at det til enhver tid har vært brukt de nyeste metoder for innsamling av data, databehandling og beregninger (statistiske metoder).

I tillegg har inseminering vært bortimot enerådende som bedekningsmetode på mjølkeku i Norge. Dette betyr at alle norske bønder uansett hvor de bor i landet har tilgang på sæd av de samme oksene. I tillegg kjøper Geno inn okser fra hele landet.

NRF i verden

Geno eksporterer NRF-sæd til om lag 40 ulike land. De fleste brukes i krysningsavl, men blant annet i Irland har de også en del rene NRF-kyr. Markedsføring og salg av NRF-sæd til andre deler av verden skjer gjennom Geno sitt datterselskap Geno Global AS.

NRF skiller seg ut med at helse- og fruktbarhetsegenskaper har vært inkludert i avlsmålet siden slutten av 70-tallet. Det er stigende interesse i verden for de kvalitetene NRF-kua har. De store europeiske og nord-amerikanske markedene har begynt å se seg om etter kyr med god fruktbarhet og som er motstandsdyktige mot sjukdom.

NRF inngår i forsøk i blant annet Irland, Nord-Irland, USA og Canada. I disse forsøkene sammenliknes NRF med Holstein, og det viser seg at renrasede NRF-kyr og NRF-krysninger gjør det svært godt sammenlignet med ren Holstein.

Les mer om internasjonale forsøk her