1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Varsling av kritikkverdige forhold

Lesetid: ca 1 min

Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle Geno om kritikkverdige forhold knyttet til vår virksomhet.

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette inkluderer bl.a. straffbare forhold, brudd på lovregulerte forpliktelser, brudd med virksomhetens interne regler og/eller etiske retningslinjer, samt brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet.

Retten til å varsle er regulert i arbeidsmiljøloven § 2-4. Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten kan vi rette opp i forholdet. Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø.

Skjemaet nedenfor kan også benyttes for å varsle om saker relatert til reglene i åpenhetsloven.

Hvem skal det varsles til?

Personer som ikke er ansatt i Geno, kan benytte skjemaet under for å varsle om kritikkverdige forhold som gjelder Geno. Det er mulig å varsle anonymt, men vi oppfordrer til å oppgi kontaktinformasjon.

Ansatte i Geno skal primært varsle om kritikkverdige forhold som angitt i personalhåndboken (logg in på Simployer og gå inn på personalhåndboken). Dersom forholdet er av en slik karakter at det er viktig å få varslet helt anonymt, kan også ansatte benytte skjemaet under.

Behandling av opplysningene

Både varslerens og den det blir varslet om sin identitet er fortrolig informasjon og behandles konfidensielt av vedkommende som mottar varselet. Informasjon vedrørende varsling behandles som personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Varsling av kritikkverdige forhold

*Er du ansatt i Geno?
Data innsendt fra dette skjemaet lagres 1 dag i skjemaløsningen, samt sendes på e-post til adm.dir. og HR-ansvarlig i Geno.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde