Gratulasjonsplakat nytt fjøs

Kjenner du noen som nettopp har bygget nytt fjøs eller gjort store ombygginger i eksisterende fjøs? Da vil Geno gjerne høre fra deg slik at vi kan sende vedkommende en gratulasjonsplakat.

Opplysningene vi trenger for å lage plakaten er:

  • Navn på gården (ikke gårds- og bruksnummer)
  • Navn på eier(e)
  • Telefonnr
  • Byggår/år for ferdigstillelse av store ombygginger
  • Det er dessverre ikke plass til kun store bokstaver på plakaten

Plakaten kan sendes direkte til eier, eller til rådgiver, inseminør, produsentlaget o.l. En del produsentlag deler f.eks. ut disse på produsentlagsmøter for å gjøre ekstra stas på de som har bygget nytt fjøs.  

Frister for bestilling

Vi sender ut gratulasjonsplakater to ganger hver måned. For å sørge for at plakatene skal komme til forventet tid, må disse fristene overholdes:

  • For levert plakat innen den 1. i en måned, må bestillingen leveres innen den 15. måneden før. 
  • For levert plakat innen den 15. i en måned, må bestillingen leveres innen den 1. i måneden. 

Vi håper på forståelse for dette. 

Kvittering

OBS! Når du har sendt inn skjemaet er det viktig at du sjekker at du får en kvittering på innsendingen på e-post. Hvis du ikke mottar denne kan det være skjemaet ikke har kommet igjennom.

Her kan du legge inn bestilling på gratulasjonsplakat fra Geno

Opplysninger som skal stå på plakaten:

Plakaten skal sendes til:

*Ønsker plakat på:
Informasjonen du sender inn med dette skjemaet brukes kun for å kunne produsere og distribuere gratulasjonsplakat. Selve gratulasjonsplakaten lagres også i våre systemer, så vi har oversikt over hvem som har mottatt plakat.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Obs! Ferieavvikling sommer 2024

I tidsrommet 01.07.2024 - 01.08.2024 produseres det ikke plakater på grunn av ferieavvikling. Plakater bestilt i denne tidsperioden produseres da etter dette.