1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Ansvarlig forretningsdrift - åpenhetsloven

Lesetid: ca 3 min

Geno har et stort ansvar og vi stiller høye krav til oss selv for at bransjen og samfunnet ellers skal ha tillit til våre produkter og tjenester. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres i tråd med reglene i åpenhetsloven, og du kan lese mer om det under.

Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel

Genos virksomhet favner om hele Norge, og også en rekke plasser internasjonalt. Vi har en tydelig og viktig rolle, og med denne rollen følger et stort ansvar. For at bransjen og samfunnet ellers skal ha tillit til oss og våre produkter og tjenester, stiller vi høye krav til oss selv. Gjennom våre retningslinjer for bærekraftig og ansvarlig drift og forretningspraksis, legger vi listen for hvilke holdninger vi skal ha og hvordan vi skal jobbe for å sørge for at vi blir den naturlige samarbeidspartneren og foretrukne leverandøren.

Våre verdier og vår samfunnsrolle

Vår visjon er «Avler for bedre liv», og vårt mål er å skape verdier for våre eiere og samfunnet, samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og ivaretar våre medarbeidere på en god måte. Dette kaller vi bærekraftig verdiskaping.

Friske og kompetente medarbeidere som jobber i et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en forutsetning for å oppnå effektiv drift og kunne levere produkter av topp kvalitet. Vi har et ansvar for at ingen av våre medarbeidere blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av å arbeide hos oss. Vi jobber i tillegg for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø i vår leverandørkjede.

Vår virksomhet er omfangsrik, og vi påvirker mange ulike deler av våre omgivelser. For å skape bærekraftige verdier blir det viktig å lykkes langs hele verdikjeden, men samtidig retter vi oppmerksomheten spesielt mot utvalgte områder.

Vi ser på bærekraft og arbeidet opp mot åpenhetsloven som en integrert del av selskapets samlede virksomhet, og rapporterer vårt arbeid innen begge disse områdene som en del av årsrapporten.

Ansvarlig forretningspraksis og aktsomhetsvurderinger

Geno jobber aktivt med aktsomhetsvurderinger av egne virksomheter, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (omfatter ikke nedstrøms verdikjede som f.eks. kunder). Dette er en viktig del av vårt arbeid med en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis, og innebærer blant annet risikokartlegginger av negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø.

Basert på funn i risikokartleggingen arbeider vi kontinuerlig med å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø, søke vi å gjenopprette skaden.

Gjennom retningslinjer for leverandører stiller vi krav til at også våre leverandører og andre forretningsforbindelser skal arbeide målrettet og systematisk med aktsomhetsvurderinger i henhold til retningslinjene.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Genos rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Her kan du lese Genos redegjørelser etter åpenhetsloven: